RENKONTO EN LA PARAIBA VALO EN LA URBO BARRA MANSA

Dimanĉe, la 8-an de novembro 2015, dudeko da entuziasmuloj kunsidis en la urbo Barra Mansa, en ŝtato Rio de Janeiro, por unu plia Renkonto de Esperantistoj en la Paraíba Valo.

Asocio Esperantista de Rio de Janeiro (AERJ) apogis la eventon, organizis la programon, informadon kaj etan libroservon.

Matene, post kelkminuta aŭskultado de gitarludo (dum la homoj alvenis kaj kafumis), okazis du prelegoj: Alan Argolo prelegis pri la ĵus okazinta partopreno de Esperantobudo en la Internacia Librofoiro en Rio kaj Fernando Pita prelegis pri la financaj eblecoj en Esperantoaktivado. Posttagmeze, Sílvio Márcio prelegis pri Kooperativismo kiel Ekonomia Alternativo kaj Paulo S. Viana prezentis la tradician “Guton da Gramatiko”. Post ĉiu prelego sekvis diskuto.

Dum la renkonto oni informis pri aliaj Esperantoeventoj en tiu regiono. La proksima renkonto en la Paraiba Valo okazos en Lorena/SP, en la unua jarduono 2016.

informoj: Paulo Sérgio Viana