9-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto

 

Estimataj geamikoj!

La Loka Kongresa Komitato de la 9-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto (TAKE), okazonta en Havano (Kubo) de la 11-a ĝis la 17 de februaro 2018, en kunordigo kun Universala Esperanto-Asocio kaj ĝia Amerika Komisiono, kore invitas vin partopreni nian regionan eventon.

Vidi pli