Himalaja Renkontiĝo 2015

HimalajaRenkontigo2015

Sukcese Okazis 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo en Nepalo

 La 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo okazis de la 26-a de februaro ĝis la 8-a de marto 2015.  En ĝi partoprenis entute 41 esperantistoj,  kaj simila nombro nur parte. La partoprenantoj inkluzivas 11 personojn el Brazilo, 5 el Japanio, 3 el Belgio, 2 el Italio, Po 1 el Rumanio, Danio, Svislando, Bulgario, Svedio, Tajvano, kaj Nederlando;  ĉiuj aliaj estis nepalanoj. La ĉi-jara celo de la programo  estis konigi Nepalon pere de la lingvo, Esperanto.  NEspA, kun granda tumulto ekde ĝia ekzisto pasis 25 jarojn. Ni celebradas nun la arĝentan jubileon kun diversaj programeroj. Ĉi-jara programo komenciĝis per tiu ĉi historia 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo kaj aperigo de la revuo “Montejo”. Ni planas daŭrigi esperantajn agadojn dum la tuta jaro por festi jubileon.

La programo komenciĝis  la 26-an de februaro kun la akceptado de la gastoj; NEspA formale bonvenigis ilin la 27-an de vespere en Marsangdi  hotelo en Thamel. KAEM-ano  S-ro Mukunda Raj Phatik  kaj renkontiĝo ĉefo S-ro LP Agnihotry  solene malfermis la programon. Reprezentantoj el diversaj landoj Brazilo : s-ro Arnaldo Rebelato;  Japanio:  s-ro  Hori Yasuo; Danio: Peter Wraae; Belgio: S-ro Paul Peeraerts; Italio:  Alex Mazzetti; Rumanio: Maria Butan;  Svislando: Dawid Pochanke;  Bulgario: S-ro Ivan Valev Slivov;  Svedio: Helga Holmgren; Tajvano: S-ro Manlajo; Nederlando: Bert de wit . Ĉiuj parolantoj deziris sukceson de 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo.

Dekunu taga ekskurso kaj piedvagado komenciĝis je la 28-a de februaro post unu tago dediĉita  al ekskursoj en Katmanduo valo.  29-an de kathmanduo ni buse veturis al Birethati kaj tranoktis tien. Ni ekmarŝis de Birethati  kaj atingis  la 4-an de marto Pun Hill (alteco ĉirkaŭ 3300 m) trairinte  Ghandruk (2300m), Tadapani,  Deurali kaj Ghorepani (2860 M). Ni  kantis himnon de Esperanto https://www.youtube.com/watch? v=spb3JoE-wZg  en Pun Hill,  Dum la unuaj tagoj de la marŝado pluvis kaj neĝis, sed ni kuraĝe antŭen iris.

 Okazis solena ferma ceremonio  8-a de marto vespere je la 17:30 en sama hotelo en Kathmanduo. NEspA disdonis atestilojn al la partoprenantoj de la 11-a Internacia  Himalaja Renkontiĝo kaj nepala ĉapo, “Topio”.  NEspA honorigis per salo al Hori Yasou, kiu partoprenis ĝis nun 9 Himalajajn Renkontiĝojn. Kaj ankaŭ ni honorigis al Peter Warre  por partopreni multfoje la Himalajan Renkotiĝon kaj kontribuo por loka movado. Unuan fojon ni bonvenigis 11 Brazilanojn en la 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo en  sia historio.  Kaj NEspA ankaŭ  honorigis al Arnaldo Rebelato,  kiu opinias ke per Esperanto ni povas kontribui al turismo, kaj li voajaĝis  karavane al Nepalo. Kelkaj ĉeestantoj  faris komentojn, sugestojn por la estonataj Himalajaj Renkontiĝoj. La renkontiĝo estis fermita de la prezidanto de NEsA s-ino Indu Devi Thapaliya (Luno).  Kaj poste skvis komunan dancadon en la halo de la hotelo. La ĉi jara Renkontiĝo estis ege sukcesa pro diversaj kialoj. Ni povis propagandi nian lingvon nome de 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo. Kaj ni sukcesis kolekti multajn naciojn. Kunlaborado inter NEspA-noj estis ege laŭdinda afero.

 Fine, ni dankas al ĉiuj organizoj speciale, Nepala Esperanto Junulara Organizo sen ĝi ni ne povus sukcesigi nian renkontiĝon kaj ankaŭ individuoj,  kiuj helpis sukcesigi la 11-an historian renkontiĝon en Nepalo. Nome de la organizantoj ni pardonpetas, se ni iam kreis malĝojan etosojn dum la vojaĝo. La 12-a Himalaja Renkontiĝo okazos en la Mez-okcidenta parto de Nepalo  Langtang, kie oni vidos la montojn sufiĉe belegaj kaj famaj kaj ankaŭ mondfamaj lagoj Gosainkunda, Parvatikunda, Bhairavkunda, Dudkunda. Vi kontaktiĝos kun abundaj lokaj kulturoj kaj ĝuos la naturon de tiu regiono.
Raportas 
Pradip Ghimire (Esploristo)