Nome de ni?

En la mondo de facila informado aferoj sekvas unu post la alia elvokante seriozajn konfliktojn. Unu netaŭga vorto povas kvereligi homojn, kiuj pretas defendi sian nacian fieron kun armilo en la manoj. Jen kaj jen antaŭ kameraoj de televidoj ni rigardas homojn, ĉefe politikistojn, kiuj en la nomo de siaj popoloj, de ordinaraj homoj, kuraĝas fari deklarojn kaj eĉ minacojn. Kaj jen ni ekscias de ili, ke nia lando estas kontraŭ tiu aŭ alia konkreta afero, kiu okazis ekster la landlimoj fare de alia ŝtato. Kaj post tiuspeca deklaro okazas, ke oni eĉ elsendas armeajn fortojn por defendi la pacon en la mondo.

Ke kelkajn kruelajn paŝojn oni devas kondamni, estas afero evidenta kaj komprenebla. Sed antaŭ ol oni eltenos la glavon de potencaj vortoj, oni devus atenteme konsideri tamen komplikecon de koncerna situacio, kaj sekve prudente elekti saĝajn solvojn, kies rezultoj alportos al ĉiuj ian profiton, eventuale malgrandigos…

Legu pli kaj ankaŭ aŭskultu ĉe… ESPERANTA RETRADIO