Feriado en tajlanda insulo Samujo

00

Eŭropano kiu dum januaro ŝatas pasigi feriojn sub palmoj ĉe plaĝo por eskapi la vintran malvarmon ja havas plurajn eblecojn. Taŭgas diversaj insuloj en la tropika zono, ĉu en Karibio, ĉu en la Hinda Oceano.

Populara kaj favorpreza celo certe estas Tajlando, nome la insulo Phuket je la okcidenta flanko de la fingroforma Malaja duoninsulo. Tamen pro la granda cunamo en la jaro 2004 Phuket iom perdis popularecon kaj multaj feriantoj nun preferas insulon en la golfo de Tajlando, do je la orienta flanko de la Malaja duoninsulo, nome la insulon Samujo kiu nur en la 1970-aj jaroj estis malkovrita de hipioj kaj aliaj civilizofuĝantoj.

Tiu insulo tiam estis nur maldense loĝata kaj ĝi estis grandparte kovrita de…

[Legu pli ĉe Esperanta Retradio]

PMA -Muziko: “Mi – amas vin” (Afonso Camboim)

Vidu bestojn
Birdon kiu forflugas
Tra landlimojn
Ĉar ĝi povas pepi
Ie ajn
 ……….
 Jen
En suda Atlantiko
Maljuna fiŝo
Rakontas fabelojn
Al pluraj fiŝidoj / Aliakvanaj
 ……….
Nur ni
Estas mutaj, surdaj
Antaŭ samspeculoj
Alilandaj
 ……….
Nur ni
La raciuloj
Kiuj skribas
Kiuj havas ko…
-munikilojn
 ……….
Neniu pli ol ni
Kiuj povas
Kiam volas
Kiuj diras “Mi”
“amas vin”.

UEA: Komitatanoj B

Clipboard01

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 608
2016-03-04


OK KANDIDATOJ EN ELEKTO DE SES KOMITATANOJ B

Ok Esperanto-aktivuloj konkursos pri la rajto reprezenti la individuajn membrojn de UEA en la Komitato de la Asocio dum la periodo 2016-2019. Ses el ili estos elektitaj kiel komitatanoj B per poŝta balotado, kiu komenciĝos en aprilo. La nombro de kandidatoj estas malpli ol tiu en 2010, kiam 12 membroj kandidatiĝis, sed pli ol en 2013 kiam la elekto okazis inter 7 personoj.
La kandidatoj estas, en alfabeta ordo, Emílio Carlos Vaz Cid (Brazilo), Johan Derks (Serbio), Mark Fettes (Kanado), Maritza Gutiérrez González (Kubo), Stefan MacGill (Hungario), Roy McCoy (Nederlando), Barbara Pietrzak (Pollando) kaj José Antonio Vergara (Ĉilio).
La voĉdonado okazos laŭ la maniero priskribita en la Ĝenerala Regularo.
Atentu, ke por ricevi voĉdonilon vi devas esti individua membro de UEA kaj havi aktualan poŝtadreson en la datumbazo de UEA. Por aliĝi vidu ĉe http://uea.org/alighoj/alighilo kaj vi povas kontroli vian poŝtadreson post ensaluto ĉehttp://uea.org/via/.

Manaŭso: Vizitu paradizon!

 

51-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO-BKE
22-26 JAN 2016 – MANAUS – AMAZONIO
ALIĜOJ
ĈEFTEMO
VERDA KOMUNIKADO: KIUN INTERNACIAN
LINGVON ONI UZU EN DAÚRIPOVA MONDO?
COMUNICAÇÃO VERDE:
QUAL LÍNGUA INTERNACIONAL
UM MUNDO SUSTENTÁVEL DEVE UTILIZAR?
36-a BRAZILA ESPERANTISTA
JUNULARA KONGRESO-BEJK
Pli da informoj
BRAZILA ESPERANTO-LIGO: bel@esperanto.org.br
AMAZONIA ESPERANTO-ASOCIO: joacircamboim@msn.com
“NI LABORU KUNE!”
(BV. TUJ ALIĜI!)
“En Brasília, lastminute, pro pasporta problemo, bedaúrinde mi ne sukcesis forflugi al Lille!
Sed… ĉi-foje… ĉar Manaus ne postulas pasporton de brazilano… mi esperas ne perdi la privilegian ŝancon partopreni en la 51-a Brazila Kongreso de Esperanto k 36-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso, volu Dio!  Filmi k intervjui gravulojn por nia debutanta Transnacia Esperanto-TV sendube fariĝos gravega dokumento, kiam BEL k BEJO unuafoje kongresas en Amazonio, la pulmo de l’ planedo, nia Verda Paradizo.
Bonvenon, brazilanoj! BONVENON, ALILANDANOJ!”
Ciro Gomes de Freitas – Ĝenerala Direktoro
TRANSNACIA ESPERANTO-TV
MONOLOGO TIRADENTES EN LILLE
“Dankon al vi, Amarílio, pro via spektaklo, kiu ebligis pli bone kompreni historion de Brazilo. Mi diris al vi ke estus bone fari filmon pri la Monologo de Tiradentes:
— c’ar vi tre klare prononcas vortojn kaj frazojn, kaj mi pensas ke tio estus interesa  por lernantoj de Esperanto;
— c’ar en Eúropo ni malbone konas historion de Brazilo, kaj tiu rakonto pri Tiradentes klarigas tion.”
    Marcelle kaj Pierre Dieumegard – Orléans – Francio
BV. SENDI ĈI MESAĜON AL VIAJ KONTAKTOJ!
ELKORE VIN SALUTAS KAJ DANKAS
AMARÍLIO HEVIA DE CARVALHO

SKIZIS: AMARÍLIO CARVALHO // ARANĜIS: VOLMAR JESUS DE SOUZA   –   BARRA DO GARÇAS   –   BRAZILO