Gastigado de rifuĝintoj en Grekio

Ekde la pasinta somero en Aŭstrio la temo de la militrifuĝintoj el Sirio, de azilpetantoj el aliaj landoj kaj de ceteraj migrantoj estas tre aktuala. Preskaŭ 100.000 novaj azilpetantoj de tiam vivas en Aŭstrio, tio estas laŭ la nombro de loĝantoj la plej alta procentaĵo en EU. La homoj ja volis atingi ĉefe Germanion kaj Svedion, sed survoje tien ili devis trapasi Aŭstrion kaj al multaj el ili la lando aperis same taŭga por restadi tie kiel la originaj cellandoj Germanio kaj Svedio.
Pro la jam alta nombro da azilpetantoj la aŭstra registaro decidis…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Granda esperantisto – sed ne nur tio

 

Antaŭ kelkaj tagoj, okaze de mia sonartikolo en la Esperanta Retradio pri la forpaso de Umberto Eco, unu aŭskultanto sugestis, ke saman omaĝon meritas Geraldo Mattos, granda brazila esperantisto. Mi trovis la ideon prava, ĉar kvankam ili estis tre malsamecaj personoj, tamen Mattos havis por la Esperanta kulturo similan pezon, kiel Eco por la tutmonda. Kaj ĉar en ĉi tiu monato marto 2016 oni rememoras post du jaroj la forpason de tiu karmemora brazilano, tial indas ja plenumi tiun mankon, eĉ se malfrue.

Ankaŭ pri Prof-ro Geraldo Mattos Gomes dos Santos mi povas diri la samon: li estis granda esperantisto, sed ne nur tio. Pli ol tio, li estis grandanima homo. Mi neniam forgesus…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Kiel uzi malplenajn preĝejojn?

 

Jen kelkaj informoj de la esperanta Vikipedio pri Kristanismo:

“Kristanismo estas monoteisma religio, bazita sur la vivo kaj instruoj de Jesuo de Nazareto, kiun kristanoj kredas esti la Filo de Dio, laŭ la Nova Testamento, kiu naskiĝis kiel homo […].
La ĉefaj nunaj formoj de kristanismo: 1. katolikismo (53%); 2. protestantismo (16%); 3. ortodoksismo (11%); 4. anglikanismo (3%). […]

Nicea kristanismo estas kristanismo, kiu konfesas la Kredon Nicean, laŭ kiu Jesuo Kristo estas tute Dio kaj tute homo. Katolikismo, ortodoksismo, protestantismo kaj anglikanismo estas kristanismoj niceaj. […]

La ĉefaj nunaj formoj…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

La riza urseto 3/3

(tria parto el tri)

Post kelka tempo, en la groto, la kvar ursidoj vekiĝis kaj rimarkis la malĉeeston de la fortulo. Ili ege maltrankviliĝis kaj eliris por serĉi sian fraton. Sed ili vokis lin vane.

Fronte de la groto, troviĝis maljuna arbo, en kies branĉoj loĝis strigino. Tiu kutimis dormi dum la tago kaj ĉasi dum la nokto. La bruo de la gefratoj vekis ŝin kaj ŝi alparolis la kvaropon:
“Ne plu bruu ursidoj, ĉar la lupo povus aŭdi vin. Mia ja scias, kie estas via frato, ĉar dum la nokto mi kutimas flugi ĝis tre malproksimaj lokoj kaj miaj okuloj kapablas vidi bonege tra mallumo. Sed… se vi volas novaĵojn pri via frato, mi petas rekompencon.”…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Ni amu artistojn

De kiam artistoj ĉesis pentri, desegni aŭ skulpti bildojn aŭ formojn, kiuj iam prezentis bone konatan por ĉiu realecon, ĉio fariĝis iom pli komplika por la spektanto. Vizitante ekspoziciejojn de la moderna arto nur malmultaj orientiĝas, pri kio temas, kion prezentas ĉiam pli strangaj verkoj de nuntempuloj. Oni ofte starigas la demandon: kio meritas nomiĝi artverko. Kelkaj kreantoj provizas siajn artaĵojn je titoloj, sed ne ĉiam tia helpo ebligas al rigardantoj bonguste konsumi tiun aŭ alian verkon. Tute kontraŭe…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)