Venecio kaj la lagunaj pordegoj

Ĉe la tri “buŝoj” (t.e. aperturoj) de la laguno de Venecio oni realigadas inĝenieran projekton konsideratan kiel unu el la plej kompleksaj kaj avangardaj iam ajn konstruitaj en la mondo.

Kvankam la nomo de tiu ĉi projekto, kiu celas savi Venecion el la maro, iom aludas al Moseo, savita el la akvo, MOSE tamen estas la akronimo el la itala “MOdulo Sperimentale Elettromeccanico” (t.e. Eksperimenta Elektromekanika Bloko).

MOSE estas …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Klimatŝanĝo verdigas la teron

Dum la pasintaj 33 jaroj per karbondioksido alkreskis freŝa verdo je la dimensio de la duobla areo de Usono.

La enhavoj je la varmdoma gaso karbondioksido (CO²) plialtiĝas pli kaj pli, antaŭ la industria revolucia ili situis ĉe 280 ppm (partoj por miliono), en la jaro 2015 ili atingis la nivelon de 400 ppm. La kaŭzo estas klara, ĝi kuŝas en la forbruligado de fosiliaj energiportantoj, la konsekvencoj …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Projektoj por purigi la marojn

La artikolo de Anton “Bakterio kiu voras plastaĵojn” (de la 17-a de marto) komencas tiel:
“Montoj da malfacile malkonstrueblaj plastaĵoj prezentas enorman ekologian problemon, precipe en la oceanoj.” Anton donis ankaŭ la jenajn informojn: “Mondvaste estas produktataj ĉiujare pli ol 300 milionoj da tunoj da plastaĵoj.” kaj “Ĝis la plena malkonstruo de plasta botelo pasas proksimume 450 jaroj.”

En la interreto mi trovis pliajn informojn kaj taksojn. Ĝenerale la taksoj estas proksimumaj. Vidu:

Nuntempe troviĝas …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

La pioniro Töpffer

Antaŭ kelkaj tagoj granda brazila ĵurnalo publikigis artikolon pri brazilano, kiu trovis inter siaj malnovaj libroj ekzempleron de la unua eldono de verkoj de Rodolphe Töpffer. Tiun valoraĵon heridigis al li lia avo, kaj ĝi longe restis forgesita meze de aliaj paperoj. Nun li serĉas rimedojn por reeldoni la librojn per komentita reprodukto.

Sed kiu estis Rodolphe Töpffer? Oni konsideras lin …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Kelkaj anekdotoj de Andrzej Pettyn


Iu milionulo mendis pentraĵon ĉe pentristo Whistler. La milionulo diris, ke li deziras, ke la temo de la pentaraĵo estu „preĝejo”. La pentristo realigis la mendon. La milionulo rigardis la pentraĵon, tre plaĉis al li la pejzaĝo, le freŝeco de la koloroj kaj ankaŭ la realigo. En iu momento ne vidante homojn li diris al la pentristo:
– Vi tute forgesis pentri homojn!
– Ili partoprenas la meson – diris la artisto malkontenta, ke la kliento sugestas alian koncepton.
– Bone. Mi aĉetos ĉi tiun pentraĵon, kiam …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)