La ovo de Kolumbo por monda problemo

Kiel ŝpari grandvaloran trinkeblan akvon

Unu el la problemoj, kiuj tre ĝenas la urbajn retojn de akvodistribuo en la tuta mondo, estas la perdado de konsiderinda kvanto da provizita akvo. Tiu ĉi malŝparo povas atingi 35 procentojn de la provizado. La ĉefa kaŭzo estas la alta akvopremo en la reta tubaro, kies stato estas ĝenerale malbona pro ĝia kadukeco.

La monda nesufiĉo de trinkebla akvo fariĝas pli kaj pli grava defio, kiu postulas utiligadon de tre variaj teknologiaj solvoj. Kune kun multekostaj klopodoj recikligi ekzistantajn akvajn rimedojn kaj trovi novan akvon, ekz. per …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Forpeli vespojn

Vespoj rapide flugas tien kaj reen por percepti pli bone la medion. Ili pikas nur se ili vidas minacon por si kaj sia idaro.

La kafotablo estas kovrita, sed post surtabligo de la kuko kolektiĝas ankaŭ neinvititaj gastoj. Ĉar la odoro logas vespojn kiuj serĉas nutraĵon. Ili flugas tien kaj reen por kapti bildon; se oni volas forpeli ilin, tiam ili flugas ankoraŭ pli rapide. “Mi tamen ankoraŭ neniam spertis ke…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

“Femina” atingis sian dekan vivojaron

La Esperanta revuo “Femina” atingis sian dekan vivojaron. Tia jubileo meritas komenton.

Dum tiu tempo, ĝi aperis regule, kvar-foje en ĉiu jaro. La tuta kolekto formas do stakon da kvardek kajeroj, kiuj valoras la penon konservi kiel kolekton. Estus bela iniciato, se la eldonejo publikigus ĝin en formo de impona volumo, kiu certe interesus multajn aĉetontojn, se oni konsideras, ke la materialo de la revuo ne perdas sian aktualecon.

“Femina” estas…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Pri la 101-a Universala Kongreso

La UK de Lillo (Lille, Francio), la centa, estis granda evento. Partoprenis ĉirkaŭ 2800 esperantistoj el 80 landoj.

Evidente la 101-a ne povis esti tiel granda. Tamen, kvankam ĝi okazis en malgranda urbo (en Nitro/Nitra, Slovakio), partoprenis sufiĉa kvanto da homoj: 1252 el 59 landoj. La Alta Protektanto estis eĉ la slovaka Prezidento, kaj la urbestro de Nitro forte apogis la kongreson.

Kio tre pozitive impresis min unue…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Favorkosta sunenergio superos karbon

Nigrega, rapida kaj efike produktebla: Per maldikega tavolizo elektro el sunenergio baldaŭ povus fariĝi signife pli malmultekosta.

Se oni veturas de Phoenix en Arizono okcidenten, post tri horoj subite aperas meze en la sudkalifornia hela dezerto malhela makulo: la “Dezerta sunlumo”- sunkolektila kampo. Ok milionoj da moduloj estas instalitaj tie, je rektaj vicoj dum kilometroj. Kune ili…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)