Revuo Esperanto: Marto 2015

La enhavlisto de la marta kajero:
 • 51 … Malferme: Tutmovada rezolucio por la 100-a UK
 • 53 … Unua Alineo: Barbara Pietrzak panorame prezentas la marŝadon de la Jaro M60
 • 54 … Dek Demandoj: Paul Gubbins kreis la titolon sur la kovrilo – Stila majstro de la Esperanta romano – kaj ĝi sinteze prezentas tiun elstaregan aŭstralian E-verkiston, Trevor Steele, kiu parolis al Esperanto pri siaj verkaro kaj sperto kiel Ĝenerala Direktoro de UEA.
 • 56 … Kolombejo | Recenzo: Ekkonu la vigliĝantan kolombian junularan E-movadon. Manlibro de la sendependa verkisto.
 • 57 … Memore: Trevor Steele pri sia samlandano Kep Enderby.
 • 58 … Kalejdoskopo: Notoj pri interesaj eventoj, homoj kaj agadoj.
 • 60 … Aŭstralio kaj Oceanio: Malgraŭ la problemoj de la lastaj tempoj, la granda potencialo de Oceanio por Esperanto, kie Aŭstralio pintas, ne perdiĝis. Multon oni povas atendi de la tiuregiona esperantistaro.
 • 62 … Oficiala Informilo: Oficialaj komunikoj de UEA.
 • 63 … Kongresa Komuniko: Akurataj kaj utilaj informoj pri la 100-a UK.
 • 64 … Kongreso | BKE: Brazila Esperanto-Ligo okazigis sian 50-an kongreson kaj ekpaŝas por unuafoje kongresi en Amazonio.
 • 65 … UK – turismaj aspektoj: Resuma prezento de la turismaj allogaĵoj de la UK-Lillo.
 • 68 … Interlingvistiko por Esperantistoj: Kial tiom da latinidaj planlingvoj?
 • 70 … Forpasoj: Nekrologoj.
 • 71 … Laste Aperis: La laste aperintaj libroj kaj aliaj materialoj.

fonto: UEA.ORG

Esperanto por la publiko

Evandro Caboclo en la stadiono Maracanã (Rio). (Foto: diskonigado)
Gonzalo de La Rioja
Ĉu vi scias, ke en Rio-de-Ĵanejro ekzistas la projekto “Esperanto por la publiko”? Ĝin kunordigas la instruisto Evandro Caboclo.
En pluraj regionoj de tiu urbo esperantistoj, en la kadro de tiu projekto, estigas plurspecajn iniciatojn por la diskonigado de la Internacia Lingvo.
De la kutima distribuado de informfolioj ĝis la epokfara propagando per aviadilo sur la marbordo de Rio, okazinta en Marto 2013, Caboclo kunigas fortojn kaj homojn por igi Esperanton iel konata de la loĝantoj de la “Mirinda Urbo”.

Tago de la Gepatra Lingvo

MESAĜO DE IRINA BOKOVA POR LA TAGO DE LA GEPATRA LINGVO

Tago de la Gepatra Lingvo, 21 februaro 2014

Mesaĝo de s-ino Irina Bokova, Ĝenerala Direktoro de Unesko

Inkluziva edukado per kaj dank’ al lingvoj – lingvoj gravas

2015 estas la 15-a datreveno de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo – ĝi estas ankaŭ decida jaro por la internacia komunumo kiel la datlimo de la Jarmilaj Evoluigaj Celoj, kiam la landoj devas difini novan tutmondan agadplanon pri daŭripova evoluo.

En la fikso de la agadplano post 2015 devas prioritate esti la antaŭenigo de kvalita edukado por ĉiuj – plilarĝigo de la alireblo, certigo de egaleco kaj inkluziveco, antaŭenigo de edukado por monda civitaneco kaj daŭripova evoluo. Edukado en la gepatra lingvo estas esenca por atingi tiujn celojn – por faciligi la lernadon kaj subteni la kapablojn legi, skribi kaj kalkuli. Por progresi en ĉio tio, la akcento devas esti pli forta sur la formado de instruistoj, la reellaboro de instruprogramoj kaj la kreado de adekvataj lerno-medioj.

Unesko strebas al tiuj celoj en la tuta mondo. En Sud-Ameriko, helpe de la Fonduso de UN por Infanoj, Unesko antaŭenigas la inkluzivan edukadon per interkultura, dulingva aliro, por inkludi kaj indiĝenan kaj ne-indiĝenan kulturojn. Samkiale la regiona oficejo de Unesko en Bankoko, Tajlando, por Edukado en Azio kaj Pacifiko laboras por pli profunde komprenigi la esencon de la plurlingva edukado bazita sur la gepatra lingvo, en kaj ekster la regiono. La gepatralingva edukado estas fundamenta kondiĉo por altkvalita lernado – estas ankaŭ grave subteni la multlingvecon kaj respekton al lingva kaj kultura diverseco en socioj, kiuj rapide transformiĝas.

Ekde la jaro 2000 okazis grandega progreso por atingi la celojn de Edukado por Ĉiuj. Hodiaŭ ni devas rigardi antaŭen por realigi neatingitajn celojn kaj alfronti novajn defiojn. La Internacia Tago de la Gepatra Lingvo estas la okazo por ni ĉiuj levi la flagon por la graveco de la gepatra lingvo por ĉiuj fortostreĉoj en edukado, por plialtigi la kvaliton de la lernado kaj por inkludi la ekskluditojn. Ĉiu knabino kaj knabo, virino kaj viro devas posedi la rimedojn por plene partopreni en la vivo de sia socio – tio estas baza homa rajto kaj forta rimedo por la daŭripoveco de ĉiu evoluo.

Irina Bokova

Trad. Stefano Keller, estrarano de UEA pri eksteraj rilatoj

– –

Legu pli pri la temo en la retejo pri Lingvaj Rajtoj, kun afiŝo, artikoloj, videoj k.a. materialoj.

Esperanto Retradio: Nova Formebla Ŝtalo

Esploristoj disvolvis novan formon de ŝtalo. La materialo estos aparte malpeza, firma kaj tamen formebla. Aŭtomobiloj tiel povus estonte fariĝi pli sekuraj. Respondecas por tiuj novaj ecoj laŭpeza procentaĵo de nikelo de proksimume 5 procentoj.

Sudkoreaj sciencistoj disvolvis novan malpezan ŝtalon. Apud fero, mangano kaj aluminio la alojo enhavas ankaŭ nikelon. La mat…

Legu kaj aŭdu pli ĉe… (Esperanto Retradio)

Esperanta Retradio: Karl May

Kiel en ĉiuj kongresoj de Esperanto, en la 50-a brazila estis vendataj libroj en Esperanto. Rigardante la librojn, kion mi vidis? (Mi preskaŭ ne fidis miajn okulojn.) Libron de Karl May! Bela forta kovrilo kun ilustraĵo tipa por la libroj de tiu germana verkisto.
Prenante la libron, mi legis, ke ĝi estas la ununura de liaj verkoj tradukita en Esperanton kaj la sola de liaj libroj, en kiu ekzistas la traduko kune kun la originalo.
Kiu estas Karl May? Li estas unu el la plej famaj verkistoj de aventurromanoj en la mondo. Milionoj da infanoj kaj adoleskantoj – ĉefe en Germanio – legis…

Legu kaj aŭskultu ĉe… (Esperanta Retradio)