Laŭbezonaj parolmanieroj

Homoj kapablas adapti sian lingvan esprimmanieron al la konkreta bezono en certa situacio. Ni prenu la ekzemplon de 40-jara viro: Li havas edzinon kaj du infanojn, li laboras kiel inĝeniero en maŝinfabriko, li loĝas en mezgranda urbo kaj li regule veturas al la ĉefurbo de sia lando por plikleriĝi profesie. Kiam li parolas kun sia edzino li parolas laŭ la loka maniero, al la infanoj li laŭtlegas el porinfanaj libroj, kun la gekolegoj en la firmao li…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Senpolvigita kanzono

Hodiaŭ iomete spontane mi preparis por vi ion senpolvigitan – mi povas diri – ĉar temas pri mia kanzono, kiun mi kantis, kiam mi estis ankoraŭ dekkelkjarulo, kaj mi volis konkeri korojn de knabinoj. Tiam ekestis mia kanzono sub la titolo “Knab’ malkuraĝa”, kaj mi bone memoras tiun ĉi kanzonon, ĉar ĝi tre plaĉis al multaj personoj. Mi eĉ kantis ĝin…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)