Kiel vi fartas?

Malgraŭ pluraj similecoj inter ni kiel homoj ekzistas ankaŭ multege da diferencoj. Mi tamen ĉi-momente ne pensas pri niaj diversaj karakteroj kaj temperamentoj. La diferencoj ofte dependas de tio, kie ni loĝas kaj kiel ni vivas, kaj precipe de tio, kiom multe da libera tempo restas al ni post la plenumo de multaj niaj ĉiutagaj devoj kaj okupoj. Ĉar mi premisas, ke simile kiel mi, ankaŭ vi volonte dediĉas vian liberan tempon por okupiĝi pri aferoj ligitaj kun Esperanto. Temas ja pri nia komuna hobio aŭ eĉ pasio, temas pri io por ni aparte agrabla, aparte senca. Nia vivpasio tamen krom libera tempo postulas kelkajn aliajn aferojn, ekzemple permeson okupiĝi pri nia ŝatokupo flanke de niaj proksimuloj. Alia tre grava afreo estas posedo de monrimedoj cele financi diversajn elspezojn ligitajn kun…

Legu kaj aŭskultu pli ĉe ESPERANTA RETRADIO.

Falĉi la falĉiforman anemion

`Falĉilforma anemio` estas terura, komplika malsano. Ĝi estas genetika difekto en la produktado de la ruĝaj ĉeloj (eritrocitoj) en la sango, tiel ke ili montras strukturon en stranga formo simila al falĉiloj. Pro tio, ili ne sukcesas ĝuste plenumi sian funkcion de transportado de oksigeno al la korpo. La malsano do evoluas en krizoj, dum kiuj tiuj eritrocitoj ŝtopas la sangocirkuladon kaj tro rapide mortadas. Sekvas paleco, iktero, malforteco, pligrandiĝo de la lieno kaj precipe fortaj ostaj doloroj. Laŭ sia genetika karaktero, tiu malsano atakas preskaŭ nur negrojn.

Dum la lastaj jaroj, fakuloj pri Hematologio klopodadis tamen trovi solvon. Kaj ili nun tion sukcesas atingi,…

Legu kaj aŭskultu pli ĉe ESPERANTA RETRADIO.

Preĝo sub la verda standardo – L.L.Zamenhof

Preĝo sub la verda standardo – L.L.Zamenhof

Al Vi, ho potenca senkorpa mistero,
fortego, la mondon reganta,
al Vi, granda fonto de l’ amo kaj vero
kaj fonto de vivo konstanta,
al Vi, kiun ĉiuj malsame prezentas,
sed ĉiuj egale en koroj Vin sentas,
al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas,
hodiaŭ ni preĝas.

Al Vi ni ne venas kun kredo nacia,
kun dogmoj de blinda fervoro:
silentas nun ĉiu disput’ religia
kaj regas nun kredo de koro.
Kun ĝi, kiu estas en ĉiuj egala,
kun ĝi, la plej vera, sen trudo batala,
ni staras nun, filoj de l’ tuta homaro
ĉe Via altaro.

Homaron Vi kreis perfekte kaj bele,
sed ĝi sin dividis batale;
popolo popolon atakas kruele,
frat’ fraton atakas ŝakale.
Ho, kiu ajn estas Vi, forto mistera,
aŭskultu la voĉon de l’ preĝo sincera,
redonu la pacon al la infanaro
de l’ tuta homaro!

Legu pli kaj aŭskultu ĉe: ESPERANTA RETRADIO

“Pasis UK-oj cent” Solena kanto por la kongreso!

La baldaŭa Universala Kongreso en Lillo estos speciala okazaĵo – tio estas la 100-a kongreso. Tia okazaĵo estas rimarkinda. Do mi pretigis specialan kanton, dediĉitan al la unuaj cent kongresoj.

Honore al Zamenhof, la kreinto de nia lingvo, la kanto estas bazita sur lia neforgesebla parolado dum la unua kongreso. Li diris tiam, interalie:

Fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, … por frate premi al si reciproke la manojn pro la nomo de granda ideo, kiu ĉiujn nin ligas.

Legu kaj aŭskultu pli ĉe ESPERANTA RETRADIO.

Tri festotagoj en julio

En la mondo ekzistas preskaŭ 200 landoj. Eble pluraj el ili havas sian nacian festotagon en ĉi tiu monato, en julio. Sed mi konas nur du: unu, ĉar mi studis la anglan, la duan, ĉar mi vivis en Francio. Tiuj naciaj festotagoj estas la 4-a de julio – en Usono – kaj la 14-a de julio – en Francio.

Pri la usona festotago:

Antaŭ esti Usono, la orienta parto de tiu lando estis kolonio de Anglujo. Sed – ĉefe pro ekonomiaj motivoj – la loĝantoj de la tiel nomataj “Dek tri Kolonioj” deziris sendependecon.

“Antaŭ la revolucio, la plejparto de la homoj en la Britaj Nord-Amerikaj Kolonioj konsideris sin lojalaj regnanoj de la Brita Krono, kun la samaj rajtoj kaj devoj kiel homoj en Britio. Tamen,…

Legu kaj aŭskultu pli ĉe ESPERANTA RETRADIO.