Morta Moviĝo

 
La instruistino demandis: 
– Kion vi deziras, ke oni parolu en via funebra vigilo?
La unua lernanto respondis:
Mi deziras, ke oni parolu, ke mi estis bonega kuracisto kaj patro.
La dua respondis:
Mi deziras, ke oni parolu, ke mi estis mirinda homo, bonega patro kaj grava instruisto por la edukado de infanoj.
Tiam  Joĉjo diris:
– Mi tre ŝatus, se ili dirus: …” vidu, li sin movas!”

— 

Kontribuo de Roze (PMA)​
Programo Mia Amiko: http://esperanto.brazilo.org
Twitter: @MiaAmiko


Postado por Blogger no KURIOZA KAJ GAJA em 3/29/2015 06:18:00 PM

La problemo pri patriotismo hodiaŭ – bezonata aŭ hontinda sento?

Unue: kio estas patriotismo? Ĝi estas rilato al propraj patrujo, popolo kaj nacieco, kiu manifestiĝas per la sento pri sociaj ligoj kaj kultura kuneco kaj ofte postulas subigon de propraj streboj kaj profitoj al la bono de la patrujo kaj samlandanoj. Tiu ĉi demando estas kelka problemo kaj povus ŝajni, ke ĝi estas ĉiam pli ofte malbone interpretata precipe de la loĝantoj de la eŭropa komunumo, de tiuj, kiuj opinias sin t.n. mondcivitanoj. Oni ja ĉiam pli multe aŭdas pri t.n “globala vilaĝo”, sur kiu ni ja loĝas, do sensignifaj estas niaj nacieco, kulturo, kutimoj aŭ eĉ lingvo. Ĉiutage disaŭdiĝas plej diversaj eventoj de la plej foraj partoj de nia terglobo dum preskaŭ sekundoj. Ni facile kaptas pertelefone aŭ interrete niajn forajn amikojn kaj konatojn. Sed malgraŭ ĉio tio ni ne povas mem estadi en ĉiuj tiuj lokoj dum same longa tempo, kiel ni vivas en niaj landoj, ofte la landoj de nia naskiĝo. Malgraŭ nia granda alproksimiĝo ni restas ligitaj kun difinita loko per niaj laborlokoj, ni estas ligitaj kun niaj proksimuloj kaj ĉio tio, kio estas nia ĉiutago.

Eĉ se ĉesus ekzisti ĉiuj limoj inter la hodiaŭaj landoj, ĉar pro iu miraklo la homaro decidus vivi…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe … Esperanta Retradio

Gramatikero: NENIES

nenies

NENIES
 
Pronome invariável, que significa ” de ninguém”:
 
– Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo.(Lembre-se que o Esperanto não é propriedade de ninguém.)
– Mi estas nun tre kontenta, ĉar mi havas mian panon kaj bezonas jam nenies helpon. (Estou muito satisfeito porque tenho meu pão e não preciso da ajuda de ninguém.)
Nenies opinion mi akceptas blinde. (Não aceito cegamente a opinião de ninguém.)
– Mi fariĝos nenies sklavo. (Não me tornarei escravo de ninguém.)
– Mi povus do hejmeniri senbrue dank’ al mia ĉefŝlosilo, vekante nenies atenton. (Eu poderia então  entrar em casa sem barulho, graças à minha chave- mestra, não chamando a atenção de ninguém.)
– La avantaĝo de la planlingvoj estas, ke ĉiu komencas sammaniere, ĉar ĝi estas nenies nacia lingvo.(A vantagem das línguas planejadas é que cada um começa da mesma maneira, porque ela não é língua nativa de ninguém.)

 

Por pliaj gramatikeroj, ankaŭ vizitu: http://gramatikero.blogspot.com.br/ppm