Poezio Internacia

Clipboard01

La plej novaj varoj ricevitaj de la Libroservo de UEA


Tuŝoj je animo / Dotyky duše, Jozef Leikert, Poezio tradukita, 2015. Poemoj kiuj jen penetras en la animon, jen estas eksterordinare misteraj. Prezo: 13.50 EUR. Pliaj informoj, reta mendilo: http://katalogo.uea.org?inf=41

Poezio internacia, Poésie en espéranto avec traduction en français. Div., Poezio originala, Poezio tradukita, Akademio Literatura de Esperanto, 2015 (2a eld). Kvardeko da poemoj de 19 aŭtoroj, en la originalo kaj kun paralela traduko en la francan. Prezo: 7.50 EUR.Pliaj informoj, reta mendilo: http://katalogo.uea.org?inf=531

 

Mendebla ĉe Brazila Esperanto-Ligo

Allan Kardec Affonso Costa ne plu inter ni

Jam, en 1970, eble antaŭe, mi eniris klasĉambron de Esperanto de Prof. Allan Kardec Affonso Costa. Mi sentis en tiu momento, ke tiu patreca homo, krom humila kaj sindonema persono, estis granda esperantisto. Li tre afable kaj helpeme metis min enen de ŝtopite plena klaso de la lingvo internacia en União Espírita de Minas Gerais, en Belo Horizonte. Ekde tiu tago mi ne lasis admiri lin. Li ĉiam estis absolute dediĉa al nia kara internacia lingvo. Li estis treege ligita, fratece kaj samideane al Ismael Gomes Braga, la granda disvastiganto de Esperanto en Brazilo; li ĉiutage faris silentan kaj dediĉan laboron por la internacia lingvo en nia Belorizonto. Post la eldoniĝoj de liaj famaj vortaroj fare de FEB (Esperanto-Portugale kaj inverse), li fariĝis nia kunulo de ĉiutagaj studoj de la lingvo pere de sia verko, dum multaj jaroj.

Revenis li hieraŭ, post longa deĵoro en nia Tero, jam kun  cent-kaj-ioma jaraĝo, al pli superaj planoj.  Tre favore dediĉita al Zamenhofaj idealoj kaj al Spiritismo li laboris. Nia karmemora profesoro Allan demetis siajn fizikajn vestojn, por reviziti sian spiritan frataron en aliaj dimensioj. Ke ni ĉiuj havu inter ni la markojn de lia amo al Esperanto kaj ĉefe al homaranismo laŭ kristana spirita vidpunkto de amo kaj karito. Li ĉiam instruis al ni, ĉiujn, la Diajn vortojn pri boneco kaj sindonemo.

Daŭre laboru, nia karulo, nun en aliaj niveloj de la homa ekzistado, pri la niaj eternaj celoj al interkomunikado inter la homoj.

Vivu ĉiam nia Profesoro Allan!

(Adonis Saliba, via eterna lernanto de Esperanto kaj Esperantismo)

La morto de la cerbo

En Pollando ekzistas tiel nomata „implica konsento” preni la korporganojn t.e. greftaĵojn (laŭ la reta PIV). Tio signifas, ke se oni ne subskribos specialan formularon sendante ĝin al la centro pri transplantado, vole ne vole oni fariĝas potenciala donanto. Ĝis nun tian formularon sendis al la centro apenaŭ kelkaj miloj da personoj. Laŭvice esploroj inter greftkuracistoj en Usono elmontris, ke nemultaj el ili volus esti la greftaĵdonantoj. Kial?

Pri la morto de la homo kompreneble verdiktas la kuracisto. Dum jaroj kiel morto oni agnoskis la daŭran ĉeson de spirado kaj sangocirkulado, kvankam oni scias, ke la morto mem venas 20-40 minutojn poste. Tamen la hodiaŭa mortdifino estis ŝanĝita antaŭ nelonge, en 1968. La difino tekstas, ke…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe …. Esperanta Retradio

 

Bonvenon, novaj ideoj!

Esperantistoj amas simbolojn, precipe emociigajn simbolojn. Dum la lasta semajno de julio 2015 okazis unu el la plej simbolplenaj Universalaj Kongresoj de Esperanto, kun sia tuta ŝarĝo da emocioj.

Ĝin akceptis la impona urbo Lillo, en la norda Francujo, do proksime al Bulonjo ĉe Maro, kie antaŭ cent dek jaroj kelkaj centoj da entuziasmaj pioniroj inaŭguris la tradicion de ĉiam kortuŝaj kongresoj. Komparante la unuan kaj la centan, oni konstatas, ke esence la kongresoj estas tre similaj, laŭ certa vidpunkto. Se oni flankenlasas la novaĵojn…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe …. Esperanta Retradio

Templo de l’ suno: Bildrakonto de Tinĉjo

ScreenShot_20150827095912

La plej novaj varoj ricevitaj de la Libroservo de UEA


Templo de l` suno, La, Hergé, Bildrakontoj, Casterman, 2012. Tinĉjo kaj sia hundo Milu` spertas novajn aventurojn en Sud-Ameriko. Prezo: 12.60 EUR. Pliaj informoj, reta mendilo: http://katalogo.uea.org?inf=9225

Ankaŭ mendebla ĉe BRAZILA ESPERANTO-LIGO