Kvar kompare novaj religioj kaj Esperanto (2)

Al la Universala Esperanto-Asocio (UEA) estas ligitaj – kiel kunlaborantoj – la jenaj religiaj asocioj:

Bahaa Esperanto-Ligo, Esperantista Asocio de Ŭonbulismo, Esperanto-Populariga Asocio (Oomoto), Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, Kristana Esperantista Ligo Internacia, Kvakera Esperanto-Societo, Spiritisma Eldona Asocio “F.V.Lorenz”.

La Katolika Unuiĝo, la Kristana Ligo kaj la Kvakera Societo reprezentas malnovajn religiojn: respektive la katolikan, la protestantan (ĝi “konsistas el anoj de la plej diversaj apartiĝoj de la protestanta eklezio, ekz. de Luteranoj, Kalvinanoj, Metodistoj kaj Baptistoj”…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO

Antikva Tabulludo kiel kuracilo

Ĉe infanoj suferantaj de malfacilaĵoj en lernado, specialistoj sufiĉe ofte diagnozas perturbojn en atento kaj koncentriĝo. Kadre de la volontula asocio “Amikoj de edukado”, mi kunlaboradas, ekde mia emeritiĝo, kun la stabo de lernejo en mia urbo, kiu aparte zorgas pri tiaj infanoj.

Oni provis enkonduki ekde la kvara bazlerneja klaso, ŝakojn kiel aldonan kuracrimedon sed, kiam evidentiĝis la troa malfacileco de tiu ĉi ludo, mi proponis enkonduki alian tabulludon: “Go” (japane “Igo”). Kvankam ni tute ne faris sciencmetodan enketon, ŝajnas,…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO

5 mitoj pri trinkado

 

Mito 1: Kiu soifas, tiu trinkas tro malfrue

Kelkaj homoj aperas ĉiam nur kune kun botelo da akvo. Ĉiam post kvin minutoj ili trinketas, eĉ se ili ne soifas. Aliaj uzas kompufonan aplikaĵon por ricevi atentigojn pri trinkado. Multaj kredas ke necesas trinki antaŭ ol ekestas soifosento. Tio estas sensencaĵo: Soifo estas signalo de la korpo. Per ĝi la korpo volas diri: “Mi nun bezonas akvon, ne pli frue kaj ne pli malfrue.”

Laŭ tio la regulo estas simpla, almenaŭ por sanaj junaj homoj: Trinku kiam vi soifas. Tio validas eĉ por sportistoj: Eĉ maraton-kurantoj trinku nur tiam kiam ili vere sentas soifon….

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO

Ni iru al la plaĝo

„Ni iru al la plaĝo” mi kiel infano devis peti (longe kun ripetemo) mian patron, kiam alvenadis laŭvicaj sunaj dimanĉoj dum somero. Fakte por ni infanoj, kiuj pasigis sian infanaĝon sur najbaraj kortetoj, pli facile estis bani sin en lada kuvo kun varma akvo ol veturi al la maro, kiu troviĝis apenaŭ kvin kilometrojn de nia dometo. Sed mia patro nur dum la liberaj de la laboro dimanĉoj povis preni min kaj miajn tri fratojn al la maro. Alia okazo por ĝui la akvon estis proksime fluanta rivereto, en kiu ni klopodis plialtigi la nivelon de la akvo konstruante akvobaraĵojn. Tiam eblis eĉ uzi mem konstruitajn flosojn dum niaj ludadoj. Laŭvica specialaĵo por ĉiu infano estis tiam vadado en flakoj, kiuj abundis post varmaj pluvoj, ĉar la flakoj facile ekestadis en nia ĉirkaŭaĵo sur sablaj (tiam plej ofte) vojoj. Tia estis…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO

Kvar kompare novaj religion kaj Esperanto

Kelkaj el tiuj brazilanoj, kiuj scias ion pri Esperanto, pensas, ke la internacia lingvo estas ligita al Spiritismo. Ĉu strange? Ne. Spiritismo (specife tiu fondita de la franco Allan Kardec) estas sufiĉe grava en Brazilo (pli ol en aliaj landoj), kaj la Spiritisma Federacio forte apogas Esperanton: ĝi ofertas kursojn kaj eldonas multajn spiritismajn librojn en Esperanto.

Tion mi scias ekde multaj jaroj. Sed  nur iom post mia esperantiĝo fine de 2013 mi eksciis, ke tri aliaj relative novaj religioj (aŭ religiaj movadoj) apogas nian lingvon: Bahaismo, Oomoto kaj Ŭonbulismo.

Ĉar mi opinias sciinde, kiu kaj kiuj organizaĵoj apogas Esperanton, mi prezentas nun etajn…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO