Kelkaj anekdotoj de Andrzej Pettyn


Iu milionulo mendis pentraĵon ĉe pentristo Whistler. La milionulo diris, ke li deziras, ke la temo de la pentaraĵo estu „preĝejo”. La pentristo realigis la mendon. La milionulo rigardis la pentraĵon, tre plaĉis al li la pejzaĝo, le freŝeco de la koloroj kaj ankaŭ la realigo. En iu momento ne vidante homojn li diris al la pentristo:
– Vi tute forgesis pentri homojn!
– Ili partoprenas la meson – diris la artisto malkontenta, ke la kliento sugestas alian koncepton.
– Bone. Mi aĉetos ĉi tiun pentraĵon, kiam …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)