Belinsulo atendas vin oktobre!

kuriero

Reta informilo de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo         n-ro 179      3/10/2016


Belinsulo atendas vin oktobre!

Ilhabela 2016Proksimiĝas la dato de la 10-a Esperanto-Kongreso de la Ŝtato San-Paŭlo. Kiuj ankoraŭ ne aliĝis, povos plenigi la retan aliĝilon ĝis la 14-a de oktobro (merkredon).

Post tiu dato, aliĝoj akcepteblos nur surloke.

Simpla reta versio de la programo elŝuteblas el la kongresa retejo. La kompletan kaj presitan version de la programo (40-paĝan broŝureton) la kongresanoj ricevos surloke.

Kiuj jam aliĝis aŭ intencas aliĝi, al tiuj ni rekomendas reviziti la kongresan retejon kaj legi la rekomendojn pri veturado, protekto kontraŭ kuloj kaj aliaj.

Adreso de la kongresejo:

Centro Educacional e Cultural “Prefeito Roberto Fazzini” – Avenida Riachuelo, 1929 – Praia Grande, Ilhabela/SP.

Se vi havas iun demandon, vi povos ĝin sendi al:

Cristina Graaf (loca organizantino): crisgraaf[ĉe]hotmail.com
José R. Tenorio: financo[ĉe]easp.org.br

Ĝis baldaŭ en Belinsulo!

 

Malferma Tago la 26-an de novembro

La stabo de la Centra Oficejo de UEA invitas por la 45-a fojo al la Malferma Tago, kiu okazos sabaton, la 26-an de novembro 2016, kaj tuj poste, dimanĉe, la 27-an de novembro, okazos seminario pri informado.

La 45-a Malferma Tago estos dediĉita por la Jaro de la Lernanto: prelegos Mirejo Grosjean, Prezidanto de ILEI (la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj), kun titolo: ILEI inter kreskoj, puŝoj kaj ŝanĝoj, defiplena krozado kaj Chuck Smith, kun titolo: Evoluo de E-lernado kaj -komunumo post 2000 en interreto.

Dimanĉe la 27-an de novembro, do sekvatage, ni plu uzos la eblon profiti de la spertoj de niaj du prelegantoj kaj de la Ĝenerala Direktoro Veronika Poór por enprofundiĝi en la plej efikaj manieroj informi pri Esperanto kaj en la diversaj aspektoj de tiu agado; por adekvate gvidi la homojn de scivolemo pri Esperanto al aktiva partopreno en la Esperanta komunumo.

Kiel kutime, en la programo estos ankaŭ prezentado de libroservaj novaĵoj, kafo kaj teo estos senpagaj kaj varmaj la tutan tagon. Aldone al specialaj ofertoj la vizitantoj povos profiti de ĝenerala sesona rabato en la libroservo.

La programo daŭros de la 10-a ĝis la 17-a horo ambaŭtage ĉe Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ, Roterdamo, Nederlando.

Gazetara Komuniko n-ro 637 (2016-10-03)