Kvindek pundoj por simfonio

Antaῠ precize ducent jaroj okazis kurioza negoco en la merkato de arto, en Eῠropo. En la jaro 1817, la Filharmonia Societo de Londono pagis 50 pundojn por mendo de simfonio al tiam fama komponisto. La komponisto laboris dum kelkaj jaroj kaj fine, en 1824, oni premiere prezentis la verkon, en Vieno. La publiko reagis entuziasme, vigle kaj brue. La aῠtoro ĉeestis la debutan prezenton, kun la dorso turnita al la publiko. Li preskaῠ ne perceptis la…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)