Ankoraŭ kelkaj impresoj pri la UK el 1927

Vespere estis solena malfermo de la Kongreso en la Domo de Pafistoj. Estis tiam ankoraŭ la kutimo organizi la inaŭguron de la Kongreso sabate vespere. Post la oficialaj paroladoj kaj salutoj, post la ĉefparolado de la eminenta svisa esperantisto d-ro Edmond Privat, la tribunon suriris la reprezentantoj de ĉiuj nacioj, partoprenantaj la Kongreson, por saluti prezidantaron kaj la ĉeestantojn. La salutoj estis…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)