Brazila Esperanto-Kongreso: Manaŭso, Amazonio

UNUAFOJE…
AMAZONIA ESPERANTO-ASOCIO (AEA), 
BRAZILA ESPERANTO-LIGO (BEL), 
BRAZILA ESPERANTISTA JUNULARA ORGANIZO (BEJO)
KUNIGAS SIAJN FORTOJN POR OKAZIGI GRAVAN KONGRESON EN AMAZONIO, LA VERDA PARADIZO, LA PULMO DE NIA PLANEDO!
VIA PARTOPRENO
ESTAS EGE GRAVA, KREDU!
NEFORGESEBLAJ TRAVIVAĴOJ, ALTNIVELAJ PRELEGOJ, KANZONOJ DE NIA TALENTA ARTISTINO NEIDE BARROS RÊGO K.A. VIN ATENDAS EN MANAUS POR ĜOJIGI KAJ RIĈIGI VIAN KORON.
NE PERDU PRIVILEGIAN ŜANCON TURISMADI EN LA NORDA BRAZILO!
Nia brava Ciro Gomes de Freitas — Ĝenerala Direktoro de TRANSNACIA ESPERANTO-TV planas filmi nian 51-an Brazilan Kongreson de Esperanto k 36-an BEJO-Kongreson – 22/26 januare 2016 – por ke nia tutmonda samideanaro detale analizu ĉion, kion BEL/AEA/BEJO realigos en Manaus:
Pli da informoj:
BV. SENDI ĈI MESAĜON AL VIAJ KONTAKTOJ!
Dezirante Ĝojan Kristnaskon k Prosperan Novjaron al vi k familio,
elkore vin salutas k dankas 
Amarílio Hevia de Carvalho – UEA/FD – Barra do Garças – Brazilo

7ª NOVA – Brazila Junulara Renkontiĝo en Amazono

7-a nova
Plej karaj!

BEJO plezure anoncas la lokon kaj la datojn de la 7-a NOVA, nia bonega Novjara Aranĝo. La loko estos ambaŭ la urboj Manaus kaj Presidente Figueiredo, em la ŝtato Amazono, la sama ŝtato, kie okazos inter la 22-a kaj 26-a de januaro niaj 51-a Brazila Kongreso de Esperanto (BKE) kaj 36-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso (BEJK). Pro tio, ĉi-foje NOVA ne okazos tre proksime de la novjariĝo, sed pli proksime de la dato de la kongresoj, inter la 15-a kaj 20-a de januaro, kun la celo venigi ĉiujn al tiu historia momento, ĉar la unuan fojon okazos naciaj E-eventoj en nia norda regiono.

Jen la provizora programo: la 15-a estos alven- kaj akcepttago en Manaus; la 16-an tiuj, kiuj jam estos alvenintaj povos ĝui grupan viziton al lokoj de Manaus; por tiuj tagoj ni aranĝos príncipe senpagan amasloĝejon en la urbo; la 17-an ni iros grupe al la E-bieneto Bonaj Amikoj, proksima de la urbo Presidente Figueiredo. Ni restos en la bieneto ĝis la 20-a de januaro, kiam ni povos ne nur ĝui la etoson de la bieneto, kun verdaj areoj, ludareoj, arbaro kaj riveretoj, sed ni ankaŭ vizitos kavernojn kaj akvofalojn en la ĉirkaŭaĵo de Presidente Figueiredo. Estos unika momento por la junulara movado, do nepre sin organizu por partopreni en ĝi. La kostoj estos tre malaltaj, ĉar inkluzivos nur purigservojn kaj manĝaĵojn. En la bieneto oni povos aŭ resti amasloĝeje aŭ tendumi. Ankaŭ eblos resti ĉe hamakoj. Tiujn detalojn baldaŭ ni anoncos, kun fina partoprenkotizo.

Se vi estas junulo kaj trovas ke estos malfacile al vi veni al la norda regiono pro bileto-prezoj, parolu tion al la estraro, ĉar eble ni sukcesos trovi subvencion. Ekspliku al ni vian situacion, ĉu vi pretas kunlabori dum la kongresoj kaj ankaŭ prelegi aŭ zorgi/proponi iun programeron. Kaj, kompreneble, ĉiuj kiuj junas ne aĝe tamen mense kaj kore ja estos bonvenaj! Do ĝis tre tre baldaŭ!

Plej amike kaj verdece,

BEJO-estraro

Brazila E-Kongreso: Manaŭso

51-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO-BKE
22-26 JAN 2016 – MANAUS – AMAZONIO
ALIĜOJ
ĈEFTEMO
VERDA KOMUNIKADO: KIUN INTERNACIAN
LINGVON ONI UZU EN DAÚRIPOVA MONDO?
COMUNICAÇÃO VERDE:
QUAL LÍNGUA INTERNACIONAL
UM MUNDO SUSTENTÁVEL DEVE UTILIZAR?
36-a BRAZILA ESPERANTISTA
JUNULARA KONGRESO-BEJK
APOGANTOJ
Universidade Federal do Amazonas- UFAM
Faculdade de Ciências Agrárias
Bloco FCA 1 – Setor Sul
ORGANIZANTOJ
Pli da informoj
BRAZILA ESPERANTO-LIGO: bel@esperanto.org.br
AMAZONIA ESPERANTO-ASOCIO: joacircamboim@msn.com
“NI LABORU KUNE!”
(BV. TUJ ALIĜI!)

La kaŭzoj de senarbigo de la brazila Amazonio

La 9-an de majo aperis en la Esperanta Retradio artikolo mia pri senarbigo en Amazonio. Tiam brazila anonimulo komentis la jenon: “Vi ne diris kial la Amazona arbaro estas detruita. Do, mi diras al vi: paŝtejo por bovinoj. Ni estas la plej granda eksportlando de viando en la tuta mondo.”
Mi povas nun respondi, ke en artikolo de 5, 6 aŭ 7 minutoj ne eblas paroli pri ĉiuj faktoj, kaj la temo estis aparte “Senarbigo kaŭzas sekecon”.
Hodiaŭ mi alportas unue pliajn detalajn pri la senarbigo kaj poste mi parolos pri la kaŭzoj.
Ĉar mi ne estas eksperto, mi evidente nur povas citi aliajn aŭtorojn.

Legu pli kaj aŭskultu ĉe… Esperanta Retradio

Senarbigo kaŭzas mankon de akvo

La pluvarbaroj ofte estas nomataj la “pulmoj” de la tero.

Estas sciate, ke la plej vasta pluvarbaro troviĝas en la nordo de Sudameriko, en la regiono nomita Amazonio, kies plej granda parto (60 procentoj) lokas en Brazilo. Pli malgrandaj partoj lokas en Peruo (13%), Kolombio kaj  aliaj landoj.

En la esperanta Vikipedio estas artikolo pri la “Amazona arbaro”, kie oni povas legi: “De meze de la 1970-aj jaroj oni […] tie komencis masivan senarbigon kaj jam estis hakita proksimume 10 % de la devena areo”. Multaj homoj kaj organizoj en la mondo kritikas Brazilon pro tiu senarbigo kaj petas ĝian halton aŭ minimume ĝian malpliigon – por malpliigo de gasoj de forceja efiko. Laŭ iu studo, en 2009 la senarbigo en Brazilo kaŭzis 55…

Legu pli kaj ankaŭ aŭskultu ĉe…  ESPERANTA RETRADIO