7ª NOVA – Brazila Junulara Renkontiĝo en Amazono

7-a nova
Plej karaj!

BEJO plezure anoncas la lokon kaj la datojn de la 7-a NOVA, nia bonega Novjara Aranĝo. La loko estos ambaŭ la urboj Manaus kaj Presidente Figueiredo, em la ŝtato Amazono, la sama ŝtato, kie okazos inter la 22-a kaj 26-a de januaro niaj 51-a Brazila Kongreso de Esperanto (BKE) kaj 36-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso (BEJK). Pro tio, ĉi-foje NOVA ne okazos tre proksime de la novjariĝo, sed pli proksime de la dato de la kongresoj, inter la 15-a kaj 20-a de januaro, kun la celo venigi ĉiujn al tiu historia momento, ĉar la unuan fojon okazos naciaj E-eventoj en nia norda regiono.

Jen la provizora programo: la 15-a estos alven- kaj akcepttago en Manaus; la 16-an tiuj, kiuj jam estos alvenintaj povos ĝui grupan viziton al lokoj de Manaus; por tiuj tagoj ni aranĝos príncipe senpagan amasloĝejon en la urbo; la 17-an ni iros grupe al la E-bieneto Bonaj Amikoj, proksima de la urbo Presidente Figueiredo. Ni restos en la bieneto ĝis la 20-a de januaro, kiam ni povos ne nur ĝui la etoson de la bieneto, kun verdaj areoj, ludareoj, arbaro kaj riveretoj, sed ni ankaŭ vizitos kavernojn kaj akvofalojn en la ĉirkaŭaĵo de Presidente Figueiredo. Estos unika momento por la junulara movado, do nepre sin organizu por partopreni en ĝi. La kostoj estos tre malaltaj, ĉar inkluzivos nur purigservojn kaj manĝaĵojn. En la bieneto oni povos aŭ resti amasloĝeje aŭ tendumi. Ankaŭ eblos resti ĉe hamakoj. Tiujn detalojn baldaŭ ni anoncos, kun fina partoprenkotizo.

Se vi estas junulo kaj trovas ke estos malfacile al vi veni al la norda regiono pro bileto-prezoj, parolu tion al la estraro, ĉar eble ni sukcesos trovi subvencion. Ekspliku al ni vian situacion, ĉu vi pretas kunlabori dum la kongresoj kaj ankaŭ prelegi aŭ zorgi/proponi iun programeron. Kaj, kompreneble, ĉiuj kiuj junas ne aĝe tamen mense kaj kore ja estos bonvenaj! Do ĝis tre tre baldaŭ!

Plej amike kaj verdece,

BEJO-estraro

Unua Laborbrigado BEJO + Biblioteko Carlos Domingues de BEL

Primeira Brigada de Trabalho BEJO+BEL

Primeira Brigada de Trabalho BEJO + Biblioteca Carlos Domingues da BEL: a BEJO, em parceria com a BCD, realizou um “mutirão de trabalho” entre os dias 17 e 21 de abril de 2015, com o objetivo principal de ajudar na catalogação de livros e inserção dos mesmos no sistema de informação. Guiados pela bibliotecária chefe e ex-membro da BEJO, Neia Lucia, reúnimos em Brasília 6 membros da BEJO (incluindo o presidente e o tesoureiro, Fernando e Allan), vindos de 3 cidades (Rio, Fortaleza e Brasília), além da bibliotecária da EASP, Neide, e de outros voluntários de Brasília (Eida, Mário, Eni, Lúcia, Das Dores…). Foram dias incríveis, em que conseguimos catalogar mais de 500 livros. Os jovens e voluntários puderam ter em suas mãos mais de 100 anos de história, observaram literaturas vindas de todas as partes do mundo e documentos ligados a diversos momentos históricos, incluindo as grandes guerras. Além disso, foi uma chance de conhecerem a capital do Brasil, a sede da BEL e da BEJO, além da biblioteca, tornado-os mais plurais e mais conscientes de nossas possibilidades e deveres. Koran dankon al ĉiuj, kiuj partoprenis ĉeeste kaj per alia maniero!

Fonte: (1) 1-a Laborbrigado BEJO + Biblioteko Carlos Domingues de BEL

Equipe de voluntariado da 1a Brigada BEJO+BEL

Caso queira participar nos próximos eventos de voluntariado do movimento esperantista, escreva para: Fernando Maia Jr. (fmaiajr@gmail.com)