Ankoraŭ kelkaj impresoj pri la UK el 1927

Vespere estis solena malfermo de la Kongreso en la Domo de Pafistoj. Estis tiam ankoraŭ la kutimo organizi la inaŭguron de la Kongreso sabate vespere. Post la oficialaj paroladoj kaj salutoj, post la ĉefparolado de la eminenta svisa esperantisto d-ro Edmond Privat, la tribunon suriris la reprezentantoj de ĉiuj nacioj, partoprenantaj la Kongreson, por saluti prezidantaron kaj la ĉeestantojn. La salutoj estis…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

ESPERANTO-POŜTKRUCIĜO

Esperanto-Poŝtkruciĝo invitas vin partopreni interŝanĝon de poŝtkartoj kun esperantistoj el diversaj landoj kaj regionoj.

Aliĝu, se plezurigus vin elektadi plaĉan bildkarton kaj surskribi ĝin mane, per simpla skribilo. Kaj poste trovi en via poŝtkesto bildkarton de iu el ie kun amika mesaĝo en Esperanto!

(Legu pli ĉe Esperanto-Poŝtkruciĝo)

Kiaj ni estas?

Ĉiu el vi, esperantistoj, iam ekaŭdis pri E-o por la unua fojo. Kion vi tiam pensis? Kial vi komencis lerni, kaj poste kial vi daŭrigis vian okupiĝadon pri la lingvo? Certe la kialoj de tio ĉi estis plej diversaj. Certe io ekplaĉis al vi. Vi ellernis la lingvon kaj komencis ĝin utiligi, por profiti ion. Ne temas kompreneble pri…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Kion diris sinjoro Kabe?

“Ili restis la samaj, kvazaŭ mi forlasus hieraŭ Esperanton, nenio ŝanĝiĝis, ili parolas, paroladas, paroladas ĉiam la samon, ĉiam la samon…” Tiel diris al raportisto de Literatura Mondo la plej fama kabeinto de ĉiuj epokoj en 1931, dudek jarojn post kiam li forlasis la movadon. Ni republikigas la intervjuon kun Kazimierz Bein.

Intervjuo kun la plej fama Esperanta stilisto
Warszawa, 24. VI. 31.

“Ho, Kabe, Kabe, Kabe,

kia mister-malica forto vin povis de ni preni rabe?” mi preĝe murmuras, kiam mi en malgranda strato eniras korton. Super mia kapo pendas minace nigra ĉielo,…

Legu pli ĉe blogo….  Eugen Fabian (Plurlingvismo kaj Esperanto)

RENKONTO DE ESPERANTISTOJ EN LA PARAIBA VALO

Porto dos Bandeirantes – Lorena (SP, Brazilo)

 

LORENA – 31/05/2015
CASA DA CULTURA
R. Viscondessa de Castro Lima, 10

PROGRAMO

10 h: Malfermo
10:15 h: Prelego (Marcio Nascimento/RJ)
11 h: Ekskurseto
12:30 h: Tagmanĝo
14 h: Guto da Gramatiko
14: 15 h: Didaktika prezento (Frederico Salmi, el Guaratinguetá)
15 h: Prezento kaj diskuto pri filmo
15:30 h: Esperantoasocioj sin prezentas (AERJ, KKE, EASP)

Lorena Esperanto-Klubo atendas vin!