Lastaj elsendoj de Pola Retradio

Movada Foiro – 100ª UK Lillo 2015

La mallongaj aktualaĵoj komence de la 470-a E-elsendo ĉe www.pola-retradio.org ligiĝas kun la eventoj en Koreio, Grekio kaj Bulgario. Sekve ni informas pri interesa ekspozicio de Pollando en la korea ĉefurbo Seulo. Laŭvica sonsceno registrita ĉe la stando de la Pola Retradio dum la Movada Foiro atestas pri la viglo kaj denseco de la ligitaj tie kontaktoj. Ni referencas krome al la statistiko pri la 100-a UK en Lillo kaj informas pri la nunjara eldono de Biblioteka Apogo Bachrich, pri kiu eblas klopodi ĝis la fino de aŭgusto. La elsendon finas mallonga Leterkesto. La tekstoj de aktualaĵoj kaj de la kulturkronika informao estas paralele aŭdeblaj kaj legeblaj en la unuopaj rubrikoj de nia paĝo.

E_elsendo el la 21.08.2015

 


La 471-a E-elsendo ĉe www.pola-retradio.org estas la ekstervica programo enhavanta retrorigardajn sonscenojn pri la 100-a UK en Lillo. Ĉi-foje temas pri la sonraporto el la solenaĵo okazinta la 28-an de julio 2015 ligita kun la senvualigo de la memortabulo dediĉita al la naskiĝinta en Lillo Gaston Waringhien. La eventon gviditan de Xawier Dewidhem partoprenis i.a. prezidantoj de Akademio de Esperanto, Christer Kiselmann kaj de UEA, Mark Fettes. La raporto kreiĝis kun la sonregistra helpo de Mark Bavant.

E_elsendo el la 22.08.2015 (100a UK, Lillo)

 

Kiel mi spertis esperantistan turismon

Mi esperantistiĝis en 2005. Tiam mi opiniis, ke la plezuro de ajna vojaĝo tute ne dependas de la lingvo en kiu oni parolas dume. Nun, post 10 jaroj de esperantista vivo, mi malsamopinias. La apartajn ecojn de la esperantista turismo ne igas la lingvo mem, sed la esperantista komunumo, kiu estas aparte amikema kaj malfermita al interkulturaj spertoj.

Sincere, dum miaj (ne tro multaj, bedaŭrinde) spertoj pri esperantista turismo, oni ofte krokodilis, aligatoris kaj eĉ kajmakamis! Ne gravas. Esperantisma turismo estas por mi aparte ĝuinda sperto, sendepende de tiaj detaloj. La esperantista turismo okazas en aparta etoso, ĉar ĝi estas precipe socia evento. Ĝia unua celo estas krei kaj plifortigi…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe …. Esperanta Retradio

Omaĝe al la lasta kongreso ĉe Lillo

 

1905-uk-eliro-el-la-kongresejo-1000px

La granda marko de la esperantismo tra la mondo okazis ĝuste dum la sentoplena parolado de L.L. Zamenhof en 1905 ĉe Bulonja kongreso.  Esperanto tiam fariĝis homa kaj viva lingvo surbaze de la komuna korsento de la esperantistaro.

La parolado estis kortuŝe relegita de Brian Moon dum la ceremonia evento ĉe bulonja teatro, kadre de la 100a Lilla UK. Relegi ĝin estas reakiri la fortojn por antaŭenpuŝi nian movadon favore al Esperanto.

Parolado en la 1ª Universala Kongreso

(Bulonjo-ĉe-Maro, la 5an de aŭgusto 1905)

Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj!

Mi salutas vin, karaj samideanoj, fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, el la plej diversaj regnoj de la mondo, por frate premi al si reciproke la manojn pro la nomo de granda ideo, kiu ĉiujn nin ligas. Mi salutas vin ankaŭ, glora lando Francujo kaj bela urbo Bulonjo-sur-Maro, kiuj bonvole oferis gastamon al nia kongreso. Mi esprimas ankaŭ koran dankon al tiuj personoj kaj institucioj en Parizo, kiuj ĉe mia trapaso tra tiu ĉi glora urbo esprimis sub mia adreso sian favoron por la afero Esperanto, nome al s-ro la Ministro de la publika instruado, al la urbestraro de Parizo, al la franca Ligo de Instruado kaj al multaj diversaj sciencaj eminentuloj.

Sankta estas por ni la hodiaŭa tago. Modesta estas nia kunveno; la mondo ekstera ne multe scias pri ĝi, kaj la vortoj, kiuj estas parolataj en nia kunveno, ne flugos telegrafe al ĉiuj urboj kaj urbetoj de la mondo; ne kunvenis regnestroj nek ministroj, por ŝanĝi la politikan

Daŭrigu la legadon…

Continuar lendo Omaĝe al la lasta kongreso ĉe Lillo

465ª Elsendo de Pola Retradio

En la 465-a E-elsendo ĉe www.pola-retradio.org ni revenas al la kadra programa skemo de la varsoviaj elsendoj. En la informa parto ni referencas al la 71-a datreveno de la Varsovia Insurekcio 1944, heroa elano de la varsovianoj kontraŭ la germanan okpaciinton. La sciencbultena temo rilatas al la ĵus malkovritaj proprecoj de iu ĉina planto, kiu havas obezecoforigajn trajtojn. En la unua programo post la Lilla UK, el kiu ni raportis rekte, ni prezentas kelkajn emociigajn scenojn el la Solena Fermo de la 100-a UK en Lillo okazinta la 01-an de aŭgusto.

E_elsendo el la 04.08.2015

Elsendoj el Radio Vatikana

​Elsendoj de Radio Vatikana, enarkivigitaj che: http://www.radio-vatikana-esperanto.org 

 
2015-06-28, dim 
Komentario: Marko 5:21-43 … La kredo estas forto de la vivo kiu liberigas kaj savas; saluto al la marshantoj por la savo de la planedo … Telegramoj pri la atencoj en Tunizio, Francio kaj Kuvajto; sekretariejo por la komunikado, nova institucio de la roma kurio; tradicia vizito de delegacio de la ekumena patriarkejo de Konstantinopolo: “por ke ni iam partoprenu kune en la eukaristia bankedo”; videomesagha saluto al la fideluloj de Ekvadoro, Bolivio kaj Paragvajo; en la festo de sanktaj Petro kaj Paulo; nova tvitera mesagho … Sankta Segho – Palestino: akordo subskribita.  
 

Continuar lendo Elsendoj el Radio Vatikana