Gramatikero: ĈIOM

Advérbio com significado de “toda quantidade”:
 
–  Kiom da benzino vi volas? – Mi volas ĉiom, kiom vi havas. = …Mi volas la tutan kvanton da benzino, kiun vi havas. (Quanta gasolina você quer? –  Quero tudo o que você tem. = …Eu quero toda a quantidade, que você tem.)
– Donu al la lupo iom, li postulos ĉiom. (Dê ao lobo um pouco e ele exigirá tudo- toda a quantidade.)
– Li postulos ĉiom. (Ele exigirá tudo)
–  Kiom da pomoj vi volas? Ĉiom da ili. (Quantas maçãs você quer? Todas elas.)
– Ŝi volis ĉiom el la tirkesto. (Ela quis toda a quantidade – tudo- do que estava na gaveta.)
– Ne donu al mi ĉiom, nur iom. (Não me dê toda a quantidade- tudo-, apenas um pouco.
– Mi regajnis ĉiom, kiom mi antaŭe perdis. (Eu recuperei tudo -quantidade-, o que havia anteriormente perdido)
 
Nota:
O significado de ĉiom é frequentemente muito parecido com o significado de ĉio, que é usado com mais frequência.

 

BLOGO GRAMATIKERO 

 

Tago de la Gepatra Lingvo

MESAĜO DE IRINA BOKOVA POR LA TAGO DE LA GEPATRA LINGVO

Tago de la Gepatra Lingvo, 21 februaro 2014

Mesaĝo de s-ino Irina Bokova, Ĝenerala Direktoro de Unesko

Inkluziva edukado per kaj dank’ al lingvoj – lingvoj gravas

2015 estas la 15-a datreveno de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo – ĝi estas ankaŭ decida jaro por la internacia komunumo kiel la datlimo de la Jarmilaj Evoluigaj Celoj, kiam la landoj devas difini novan tutmondan agadplanon pri daŭripova evoluo.

En la fikso de la agadplano post 2015 devas prioritate esti la antaŭenigo de kvalita edukado por ĉiuj – plilarĝigo de la alireblo, certigo de egaleco kaj inkluziveco, antaŭenigo de edukado por monda civitaneco kaj daŭripova evoluo. Edukado en la gepatra lingvo estas esenca por atingi tiujn celojn – por faciligi la lernadon kaj subteni la kapablojn legi, skribi kaj kalkuli. Por progresi en ĉio tio, la akcento devas esti pli forta sur la formado de instruistoj, la reellaboro de instruprogramoj kaj la kreado de adekvataj lerno-medioj.

Unesko strebas al tiuj celoj en la tuta mondo. En Sud-Ameriko, helpe de la Fonduso de UN por Infanoj, Unesko antaŭenigas la inkluzivan edukadon per interkultura, dulingva aliro, por inkludi kaj indiĝenan kaj ne-indiĝenan kulturojn. Samkiale la regiona oficejo de Unesko en Bankoko, Tajlando, por Edukado en Azio kaj Pacifiko laboras por pli profunde komprenigi la esencon de la plurlingva edukado bazita sur la gepatra lingvo, en kaj ekster la regiono. La gepatralingva edukado estas fundamenta kondiĉo por altkvalita lernado – estas ankaŭ grave subteni la multlingvecon kaj respekton al lingva kaj kultura diverseco en socioj, kiuj rapide transformiĝas.

Ekde la jaro 2000 okazis grandega progreso por atingi la celojn de Edukado por Ĉiuj. Hodiaŭ ni devas rigardi antaŭen por realigi neatingitajn celojn kaj alfronti novajn defiojn. La Internacia Tago de la Gepatra Lingvo estas la okazo por ni ĉiuj levi la flagon por la graveco de la gepatra lingvo por ĉiuj fortostreĉoj en edukado, por plialtigi la kvaliton de la lernado kaj por inkludi la ekskluditojn. Ĉiu knabino kaj knabo, virino kaj viro devas posedi la rimedojn por plene partopreni en la vivo de sia socio – tio estas baza homa rajto kaj forta rimedo por la daŭripoveco de ĉiu evoluo.

Irina Bokova

Trad. Stefano Keller, estrarano de UEA pri eksteraj rilatoj

– –

Legu pli pri la temo en la retejo pri Lingvaj Rajtoj, kun afiŝo, artikoloj, videoj k.a. materialoj.

Esperanta Retradio: Karl May

Kiel en ĉiuj kongresoj de Esperanto, en la 50-a brazila estis vendataj libroj en Esperanto. Rigardante la librojn, kion mi vidis? (Mi preskaŭ ne fidis miajn okulojn.) Libron de Karl May! Bela forta kovrilo kun ilustraĵo tipa por la libroj de tiu germana verkisto.
Prenante la libron, mi legis, ke ĝi estas la ununura de liaj verkoj tradukita en Esperanton kaj la sola de liaj libroj, en kiu ekzistas la traduko kune kun la originalo.
Kiu estas Karl May? Li estas unu el la plej famaj verkistoj de aventurromanoj en la mondo. Milionoj da infanoj kaj adoleskantoj – ĉefe en Germanio – legis…

Legu kaj aŭskultu ĉe… (Esperanta Retradio)

PLENO

PLENO

Rivero. Vespero. Espero. Iro. Ero.
Viro. Vero. Vino. In virino veritas.
Ero. Eblo. Jeseblo. Ensemblo.
Ero. Etiko. Erotiko. Tiklo.
Kolo bela. Kolero erotikla. Viglo.
Aŭto. Buŝo. Tuŝo. Liptuŝo. Tremo.
Nudo. Haŭto. Buŝotuŝo: tertremo.
Ludo. Lango. Kortuŝa vortludo: slango.
Kolo. Sino. Sursina kiso. Svingo. Vango.
Virina kuŝo. Kunkuŝo. Surkuŝo. (Akuŝo?)
Ne venu kliŝo. Venu piĉo, kiso, lekpiĉo.
(….)
Legu pli ĉe Blogo de Paulo Nascentes