Nekomprenema leonido

Vivis leonido. Ĝi estis tre malgranda kaj tute nekomprenema. Kaj pro tio, ke ĝi donis mil demandojn ĉiuminute, ĝia panjo ofte severe admonis ĝin. Foje dum promenado la leonido renkontis nekonatan beston.
– Ĉu ni konatiĝu? – ĝi proponis la unua, ĉar ĝi estis krome nekredeble scivolema.

….

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Kiel la glora Sidney Hall kaptis la magiiston

Ĉion ĉi legis en ĵurnalo la glora Sidney Hall, amerika detektivo, li enpensiĝis profunde kaj decidiĝis mem provi kapti la magiiston. Li do alivestis sin je milionulo, enpoŝigis revolveron kaj veturis en Eŭropon.

Kiam li ĉi tien venis, tuj prezentis sin al la polica prezidanto. Tiu ĉion klarigis al li, kiel ili ĉasis la magiiston, kaj finis: “Laŭ ĉio ĉi estas jam tute neeble starigi la krimulon antaŭ la tribunalon.”

Sidney Hall ekridetis: “Antaŭ ol pasos kvardek tagoj …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Kiel reĝo katon aĉetis

En Friponio regis reĝo, kaj oni povas diri, ke li regis feliĉe, ĉar kiam ĝi devis esti, ĉiuj regatoj obeis lin volonte kaj kun la amo. Nur iam iu de temp’ al tempo lin ne obeis, kaj tiu estis lia filineto, la malgranda princidino.

Jes la reĝo ordonis al ŝi, ke ŝi ne ludu per pilko sur la kastela ŝtuparejo; sed vane! Foje apenaŭ ŝia vartistino momenton ekdormetis, jam la princidino estis kun sia pilko sur la ŝtuparo, kaj jen, eble disinjoro ŝin…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

La antikva mondo havis siajn sep miraĵojn

Banská Štiavnica (en Slovakio) havas pli da ili, kvankam laŭvere dirite, ĉi tiuj miraĵoj havas ŝtiavnicajn diametrojn kaj ŝtiavnican koloraĵon. Tamen sen konatiĝo kun ili la vizitanto de la urbo ion perdus …

La urbo Banská Štiavnica jam de la antikvaj tempoj estis ligita kun minekspluatado, minejoj kaj multnombraj riĉaj trovejoj de valoraj metaloj. Neniu plu ĝuste memoris, kiam tio ĉio…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)