Internacia Pedagogia Film-Festivalo de ILEI

ILEI

Internacia Pedagogia Film-Festivalo de ILEI (IPEFF) trovas sian lokon en la Jaro de la Lernanto, lanĉita de UEA kaj ILEI en julio 2016.

Celoj

  • Kolekti filmetojn pri la lingvo; tiuj filmetoj estos utilaj lerniloj.
  • Allogi junulojn al kreado kaj pripensado pri transdono de scioj.

Du kategorioj

  • Kategorio “lingvo”. Maksimuma daŭro: unu minuto
  • Kategorio “interkultura harmonio”. Maksimuma daŭro: tri minutoj

Ekzemploj

En la kategorio “lingvo” oni povus prezenti jenon: ĉevalo, ĉevalino, ĉevalido, ĉevalejo; poste hundo, hundino, hundido, hundejo, ktp. Oni povus prezenti jenon, kun kalendaro: mi trinkis, mi trinkas, mi trinkos… En la kategorio “interkultura harmonio” oni povus rakonti kortuŝan epizodon inter blankula infano helpata de nigrula persono, aŭ ian renkontiĝon inter diversetnaj personoj….

Premioj

  • Unua premio en ĉiu kategorio: 200 eŭroj.
  • Dua premio en ĉiu kategorio: 100 eŭroj.

Rajtas partopreni ĉiuj: profesiaj kaj amatoraj reĝisoroj, filmŝatantoj, fotistoj, ĵurnalistoj kaj kreemaj homoj el la tuta mondo. Ne nur esperantistoj, sed ankaŭ neesperantistoj.

La aliĝo al la konkurso estas senpaga.
Limdato por sendi filmojn estas la 30a de aprilo 2017.
La filmo estu en la formato MPG-4, MP4
La filmo ne devas havi pli ol 100 MB.

Elŝutu la plenan regularon en la retejo de ILEI.

La Balta Ondo

 

Finiĝis la 49-a Konferenco de ILEI

La konferenca loko, Universitato de Nyiregyhaza, estas ideala loko facile atingebla el la urbocentro per buso. Estas bela parko kun benkoj por babilado, diversaj ĉambroj en kunvenejoj, belaj agrablaj salonoj kaj komfortaj ĉambroj por nia restado. Aliĝis 136 personoj, el ili partoprenis 120. Tio estas granda sukceso. Nia Konferenco, kiu baldaŭ akiros la nomon de Kongreso, altiras ĉiam pli da personoj. Laŭ la sugesto de unu el niaj membroj, Rob Moerbeek, ILEI lanĉis konkurson por financa subteno por partopreni la Konferencon. 20 personoj utiligis al si tiun eblon. Do tia subtenpolitiko montriĝas fruktodona.

Continuar lendo Finiĝis la 49-a Konferenco de ILEI

ILEI Konferenco ĵus komenciĝis en Ostendo

Oostendo, Belgio

Mi informas vin, ke la 48a Konferenco de ILEI estis sukcese inaŭgurita antaŭ horeto en Ostendo, Belgio. La festosalono de la urbodomo estis plena, kaj aŭdis bonvenigan saluton de la urbestro. La konferenco havas 159 aliĝojn, do la plej granda en 28 jaroj, kaj inter la kvar plej grandaj ILEI-konferencoj entute. La partoprenantoj venas en ĉiuj kontinentoj, el entute 34 landoj, rekordo por ILEI. Bonega komenco por la UK en Lillo post semajno. ILEI kreos raportojn pri tio, same la EKO-komunikoj portos al vi pli kompletajn kaj espereble ilustritajn komunikojn. Posttagmeze, la konferenco turnos sin al la publiko, kiu en belga apudmara urbo estas granda kaj multnacia; okazos prezento de konferencanoj multkultura en la urba ĉefplaco. Denove, en mardo, tradicia Lingvo Festivalo prezentos nian lingvan bunton al la publiko, kadre de programoj de la bela nacia festotago. Ĵaŭde kaj vendrede okazos altnivela seminario pri la konferenca temo – ‘Post grandaj militoj la granda paco’ – kun movadaj kaj ekstermovadaj prelegoj.

Pliaj informoj sekvos.

Stefan MacGill
Vicprezidanto de UEA
Komisiito de ILEI pri la retkurso ‘Esperanto Etape’.