Lingvolernado laŭ aĝo kaj kapablo

Kiel mi jam diris en antaŭa sonartikolo, estas unuavice junaj homoj kiuj eklernas kroman lingvon. Tio povas okazi jam en la familio (se la gepatroj parolas malsamajn lingvojn), en la infanvartejo aŭ en lernejo. En ĉiuj tiuj kazoj ne la infano decidas pri la lingvolernado, sed la gepatroj aŭ la ŝtato. La ŝtato diktas la instruadon de la landa lingvo kiujn la infanoj de enmigrintoj devas lerni por …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Zamenhof kaj ESPERANTO en bazlernejo

Ekzempla leciono laŭ ĝisdatigitaj kriterioj

En antaŭa sonartikolo mi pritraktis la ĝeneralan aliron de la projekto “Saltotabulo al lingvoj” kaj rilata kurso “Plurlingva Alfabetigo”. Tiu ĉi sonartikolo kaj la akompananta filmeto ilustras  la scenaron de la unua enkonduka leciono de tiu kurso por 4-a/5-a bazlernejaj klasoj.

La lecionoj  de la kurso celas…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

La lerneja nigra tabulo fariĝas cifereca

La tradicia nigra tabulo en lernejoj fariĝis unue blanka, kiam oni anstataŭigis la kretojn per fiodoraj forviŝeblaj feltoplumoj. Je la komenco de la 90-aj jaroj aperis la unuaj modeloj de cifereca tabulo aŭ pli precize de “plurmedia interaga blanka tabulo”.

Komence ĝi disvastiĝis en Nord-Ameriko kaj poste en Britujo kaj Aŭstralio, kie oni vaste enkondukis tian elektronikan aparaton en baz- kaj mez-lernejoj. Dank’ al perfektigo de la cifereca tabula sistemo…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Instrui per manoj, piedoj kaj malferma rigardo

Nur se harmonias vortoj kaj korpa lingvo de la instruantoj, tiam la mesaĝo alvenas ĉe la gelernantoj kaj alvenas lernsukceso. Tion montris trijara esplorprojekto ĉe la universitato de Graz.

La sceno: La instruistino ne konsentas kun la respondo de la lernanto. Tion oni vidas ĉe ŝiaj altentiritaj brovoj kaj la severa mieno. Sed samtempe ŝi metas la kapon oblikve kaj levas la fingron. Tiel ŝi signalas ke ŝi konsideras la lernanton kiel…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Novlernantoj en interreto vekas esperon

Rilate al lernado de Esperanto antaŭ nelonge en la interreto aperis nova fenomeno: En la retejo “Duolingo” eblas nun lerni tie Esperanton pere de la angla. Tio ja certe ne estas la unua lingvokurso pri nia lingvo en la reto, sed kio mirigas, estas la fakto ke post nur kelkaj semajnoj oni povis nombri 25.000 partoprenantojn kaj poste eĉ 75.000. Verŝajne nun jam estas denove pli.

De jardekoj en la movado oni predikis la formulon: informi – instrui – apliki. Tio signifas ke oni volis unue informi homojn pri Esperanto por instigi ilin al lernado de la lingvo. Tio apenaŭ funkciis, nek la informado, nek la instruado alportis multajn novajn E-parolantojn. Mi pensas ke kulpas pri tio la maltrafa argumentado. Oni tro akcentis la facilecon de Esperanto, kio allogis prefere homojn kiuj volis per la lernado de tiu “facila” lingvo kompensi iun mankon, nome ke ili nesufiĉe estis sukcesintaj en la lernado de alia fremdlingvo, ĉefe koncerne…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe …. Esperanta Retradio