Diamanta jubileo de geedzeco de esperantistoj

Estas sciate, ke nuntempe la geedzeco daŭras malpli longe ol en la pasinteco. Ekzemple en Germanio la averaĝa daŭro de geedzeco de la paroj kiuj divorcis en 2011 estis 14 jaroj kaj 8 monatoj. Malgraŭ tio, el la 20 milionoj da paroj en tiu lando 10 milionoj jam festis la arĝentan jubileon de geedzeco, 1 miliono la oran jubileon kaj 10.000 la feran (tio estas, ili kunvivis almenaŭ 65 jarojn). Pri la diamanta jubileo (60 jarojn de geedzeco)…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

1917 – 2017

Verŝajne plejmultaj esperantistoj scias, ke la jaro 2017 estis deklarita Zamenhof-Jaro, ĉar en ĝi okazas la 100-a datreveno de la forpaso de la kreinto de Esperanto.

Persone mi ne ŝatas jubileon de ies forpaso, sed mi komprenas, ke – unue – tio estas normala, kutima, kaj ke – due – en Esperantujo oni devas profiti…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

“Femina” atingis sian dekan vivojaron

La Esperanta revuo “Femina” atingis sian dekan vivojaron. Tia jubileo meritas komenton.

Dum tiu tempo, ĝi aperis regule, kvar-foje en ĉiu jaro. La tuta kolekto formas do stakon da kvardek kajeroj, kiuj valoras la penon konservi kiel kolekton. Estus bela iniciato, se la eldonejo publikigus ĝin en formo de impona volumo, kiu certe interesus multajn aĉetontojn, se oni konsideras, ke la materialo de la revuo ne perdas sian aktualecon.

“Femina” estas…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)