Arquivo da tag: Kongreso

UEA invitas prelegi en la 70-a IKU-sesio en Seulo: nova limdato

Kadre de la 102-a UK en Seulo okazos la jubilea 70-a sesio de la Internacia Kongresa Universitato. UEA invitas profesorojn, docentojn kaj personojn kun similaj kvalifikoj sendi proponojn pri prelegoj al la sekretario de IKU rete (<nomo@de.la>amri@huji.ac.il) aŭ paperpoŝte: prof. Amri Wandel, 767 Makabim, IL-7179901 Modiin, Israelo.

(Legu pli ĉe Gazetaraj Komunikoj de UEA)

Belinsulo atendas vin oktobre!

kuriero

Reta informilo de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo         n-ro 179      3/10/2016


Belinsulo atendas vin oktobre!

Ilhabela 2016Proksimiĝas la dato de la 10-a Esperanto-Kongreso de la Ŝtato San-Paŭlo. Kiuj ankoraŭ ne aliĝis, povos plenigi la retan aliĝilon ĝis la 14-a de oktobro (merkredon).

Post tiu dato, aliĝoj akcepteblos nur surloke.

Simpla reta versio de la programo elŝuteblas el la kongresa retejo. La kompletan kaj presitan version de la programo (40-paĝan broŝureton) la kongresanoj ricevos surloke.

Kiuj jam aliĝis aŭ intencas aliĝi, al tiuj ni rekomendas reviziti la kongresan retejon kaj legi la rekomendojn pri veturado, protekto kontraŭ kuloj kaj aliaj.

Adreso de la kongresejo:

Centro Educacional e Cultural “Prefeito Roberto Fazzini” – Avenida Riachuelo, 1929 – Praia Grande, Ilhabela/SP.

Se vi havas iun demandon, vi povos ĝin sendi al:

Cristina Graaf (loca organizantino): crisgraaf[ĉe]hotmail.com
José R. Tenorio: financo[ĉe]easp.org.br

Ĝis baldaŭ en Belinsulo!

 

VENONTAJ RENKONTIĜOJ En Esperantio

Partoprenintoj de SES 2014 SK

Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) kaj Kino-Teatro-Festivalo (KTF), Universitato William Peace in Raleigh, Nord-Karolino, Usono, la 30-a de junio ĝis la 9-a de julio 2015 (KTF: la 30-a de junio ĝis la 5-a de julio),http://nask.esperantic.org kaj pri KTF ĉe: http://kotofesto.org/hejmo aŭ kontaktu Ellen M. Eddy (EDDYELLEN ĉeaol.com)

Somera Esperanto-Studado (SES 2015), Martin, Slovakio, 11-a ĝis 19-a de julio 2015, http://ses.ikso.net/2015/sk/

48-a ILEI konferenco en 2015, Oostende, Belgio, 17a ĝis 25a de julio 2015, http://ilei.info/

Reĝaj ekskursoj, UK-antaŭkongreso, Kastelo Greziljono, Francio, 20a ĝis 25a de julio 2015, http://gresillon.org/s2

100a Universala Kongreso, Lille, Francio, 25a de julio ĝis 1a de auĝusto 2015 http://uea.org/kongresoj/uk_2015.html

Lingva semajno, Lingvofestivaleto, tuj post UK, Kastelo Greziljono, Francio, 1a ĝis 8a de aŭgusto 2015,http://gresillon.org/s3

71a IJK, Wiesbaden, Germanio, 2a ĝis 9a de aŭgusto 2015, http://www.tejo.org/ijk

88a SAT-Kongreso, Nitra, Slovakio, 8a ĝis 15a de aŭgusto 2015, http://sat.ikso.net/

Festa Semajno por infanoj kaj familioj, Kastelo Greziljono, Francio, 8a ĝis 16a de aŭgusto 2015, http://gresillon.org/s4

25-a KISO, Marburg, Germanio, de la 9-a ĝis la 16-a de aŭgusto 2015, http://www.esperanto.de/kiso

IJS 2015 – La 26-a Internacia Junulara Semajno, Szentgotthárd, Hungario, 10-a ĝis 17-a de aŭgusto 2015,https://www.facebook.com/events/349346985247258/

82-a Itala Kongreso de Esperanto, San Benedetto, Italio, 22-an de aŭgusto, http://kongreso.esperanto.it/

48-a Internacia Esperantista-Feriado en Sudetoj, Duszniki-Zdrój, Pollando, 2-a ĝis 9-a de septembro 2015,http://www.deesperanto.pl/ (Baldaŭ ekfunkcios ĝia esperantlingva versio.)

1-a Internacia Junulara Renkontiĝo (IJR-01), Nankana Sahib, Pakistano, 18-a ĝis 20-a de septembro 2015, jepoficejo ĉe gmail.com kaj adeelbutt ĉe asia.com

31-a ARKONES, Poznań, Pollando, 25a de septembro 2015, http://www.arkones.org

8a SFERO, Ĉaledo Bel-Oseau en La Lécherette, Château-d’Oex, Svislando, 25a ĝis 27a de septembro 2015,http://alawa.ch/wp/sfero/ kaj https://www.facebook.com/groups/225040314217529/

Studsabato- en CDELI, La Chaŭx-de-Fonds, Svislando, 26a de septembro 2015, Esperantokursoj kun tri niveloj. Inf.: Nancy Fontannaz, Ruisselet 9, CH-1009 Prilly, Svislando. Rete: nancy.fontannaz ĉe gmail.com kajhttp://www.cdeli.org/

15a Kafoklaĉo Kaj Ludoj dum REnkontiĝo Semajnfina (KoKoLoRES) LA renkontiĝo por ludemuloj, Germanio, 1a ĝis 4a de oktobro 2015, http://www.krokodilo.de/kokolores/kokolores.php

Esperanto Hamburg invitas al Hamburga Esperanto-Kantokonkurso, Hamburg, Germanio, 2-a de oktobro 2015,http://esperanto-hamburg.de/esperanto-kanto-konkurso/

AŬTUNE, lingva seminario kun Christian Rivière k.a., Kastelo Greziljono, Francio, 17a ĝis 25a de oktobro 2015,http://gresillon.org/AŬTUNE

Legu Pli….

Continue lendo VENONTAJ RENKONTIĜOJ En Esperantio

9a E-Kongreso de la Ŝtato San-Paŭlo

logo
prelegetojLa kongresanoj ŝatis kaj ili revenos!

Pro la favora akceptemo de plej multaj kongresanoj, la programero pri mallongaj prelegoj, lanĉita pasintjare en la kongreso de Araraquara, ripetiĝos ankaŭ ĉi-jare kadre de la 9a Esperanta Kongreso de la Ŝtato San-Paŭlo okazonta en Paranapiacaba de la 10a ĝis la 12a de oktobro.

Apoge al la sugesto de kelkaj kongresanoj, la ĉi-jaraj prelegetoj daŭros 12 minutojn, do iom pli longe ol kiam ili estis lanĉitaj. Plia novaĵo tiurilate estas la starigo de konkurso per kiu la kongresanoj mem elektos la plej bonan prezentadon.

Tiaj etaj prezentadoj starigas nekutiman defion por la prelegantoj: provi alloge paroli pri io interesa dum malmulte da tempo. Jam konfirmis sian ĉeeston en la sesio de mallongaj prelegoj: Alex Cesário, el Araraquara/SP; Ísis Okabe Piton kaj James Rezende Piton, el Paulínia/SP; Karina Oliveira, el São Paulo/SP; Mauro Progiante, el Bauru/SP; Emilio Cid, el São Vicente/SP; Frederiko Salmi, el Guraratinguetá/SP; Antonia Sobral, el Silvianópolis; Alfredo Aragón kaj Elmir dos Santos, el Rio de Janeiro/RJ; kaj Paulo Sergio Viana, el Lorena/SP.

Vizitu la retejon de EASP kaj faru vian enskribiĝon!

9a E-Kongreso de la Ŝtato San-Paŭlo

bulteno1
9a E-Kongreso de la Ŝtato San-Paŭloparanapiacaba

Historia kaj nekutima kongresurbo

La  prospera kaj bunta vivo de Paranapiacaba malaperis en la nebulo, kiu regule vualas tiun regiono, sed multo ankoraŭ vidindas kaj ĝuindas en tiu fervoja vilaĝo, kiu regalas la vizitantojn per iom de sia iammontriloa ĉarmo kaj beleco. Dum tri tagoj, tiu subĉiela muzeo, plena je historiaj kaj kuriozaj rakontoj, fariĝos renkontejo por la partoprenantoj de la 9a Esperanta Kongreso de la Ŝtato San-Paŭlo, okazonta inter la tagoj 10a kaj 12a de oktobro 2015. Diversaj organizaĵoj jam direktas sian apogon al tiu oktobra evento, kunorganizata de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (EASP) kaj esperantistoj de la regiono ABC.  Prepariĝu por travivi nekutiman kongresan etoson en intima kontakto kun la naturo kiu impone kaj abunde ĉirkaŭas la fervojan vilaĝon! Plezure ni dissendas la unuan kongresan bultenon. Se vi havas iun demandon, ne hezitu kontakti nin.

Venu kunmovi la radon de la kongreso!

Candido RuizFreŝdate anoj de la estraro de EASP duafoje iris al Paranapiacaba por kunsidi kun Cândido Ruiz (foto apude), la loka  gvidanto kaj organizanto de la oktobra kongreso, Multo estas jam aranĝita kiel konstateblas en la kongresa retejo. Nun venas la plej grava parto de la aranĝo, nome prizorgi la programon. Ni invitas vin kunmovi la radon de la kongresa organizado per via partopreno kiel preleganto,  debatanto, gvidanto de ateliero, artisto aŭ simple kiel sendanto de sugestoj kaj komentoj. Kontaktu nin per unu el la subaj komunikkanaloj.

radego

Reta aliĝilo jam disponeblas

Ankaŭ ĉi-jare la kongresaj kotizoj restos simbolaj: R$ 30,00 por ne-membroj de EASP; R$ 20,00 por membroj de EASP; R$ 15,00 por gejunuloj kaj akompanantoj. Senpage por infanoj (ĝis 12-jaraj) kaj loĝantoj de la vilaĝo.

Visitu EASP por pliaj kontaktoj