Lingvoj en eŭropa kanzonkonkurso

Dum la pasinta semajnfino okazis la ĉiujara kanzonkonkurso de Eŭrovizio. Tiun televidan eventon mi jam spektis antaŭ 50 jaroj kiam Udo Jürgens gajnis la “Grandan Premion” por Aŭstrio kun kanzono “Merci, chérie” (Dankon, karulino) kiun li tiam malgraŭ la franca titolo kantis en germana lingvo.

En la jaro 1984 venkis 17-jara germanino Nicole kun la kanzono…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Literatura konkurso Liro-2016

La redakcio de La Ondo de Esperanto denove invitas al la tradicia literatura konkurso Liro. Same kiel en la tri antaŭaj jaroj, ankaŭ en 2016 la konkurso havos nur tradukajn branĉojn.

Por Liro-2016 estas proponataj du tradukendaj verkoj:

1. Traduko el la angla: An Occurrence at Owl Creek Bridge – novelo de Ambrose Bierce.

2. Traduko el la rusa: Хвала сонету – novelo de Konstantin Baljmont.

La originaloj de la tradukendaj tekstoj estas elŝuteblaj en nia retejo:

An Occurrence at Owl Creek Bridge
Хвала сонету

Subskribu vian konkursaĵon per pseŭdonimo kaj aldonu slipon kun indiko de la pseŭdonimo, aŭtenta nomo kaj poŝta adreso.

Sendu kvar tajpitajn, komputile kompostitajn aŭ klare skribitajn ekzemplerojn de la konkursaĵo al la sekretario de Liro, Halina Gorecka (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando). Oni povas sendi la tekstojn rete (slipoj estu sendataj en apartaj mesaĝoj), al la adreso sezonoj@yahoo.com.

La konkursaĵoj devos atingi la sekretarion antaŭ la 1a de decembro 2016.

La laŭreatoj (unu en ĉiu branĉo) ricevos diplomojn kaj libropremiojn. La organizantoj ĝis la 1a de januaro 2020 havos la ekskluzivan rajton de la unua publikigo de la premiitaj konkursaĵoj en La Ondo de Esperanto, libroforme kaj elektronike.

La kopirajto restas ĉe la aŭtoro, kiu konsentas cedi ĝin senpage al la organizantoj en okazo de libroforma eldono. La plej bona traduko de la novelo de Ambrose Bierce aperos en la antologio de anglalingva literaturo, eldonota de Sezonoj.

Bonŝancon!

Halina Gorecka
sekretario de Liro

Internacia Pedagogia Film-Festivalo de ILEI

ILEI

Internacia Pedagogia Film-Festivalo de ILEI (IPEFF) trovas sian lokon en la Jaro de la Lernanto, lanĉita de UEA kaj ILEI en julio 2016.

Celoj

  • Kolekti filmetojn pri la lingvo; tiuj filmetoj estos utilaj lerniloj.
  • Allogi junulojn al kreado kaj pripensado pri transdono de scioj.

Du kategorioj

  • Kategorio “lingvo”. Maksimuma daŭro: unu minuto
  • Kategorio “interkultura harmonio”. Maksimuma daŭro: tri minutoj

Ekzemploj

En la kategorio “lingvo” oni povus prezenti jenon: ĉevalo, ĉevalino, ĉevalido, ĉevalejo; poste hundo, hundino, hundido, hundejo, ktp. Oni povus prezenti jenon, kun kalendaro: mi trinkis, mi trinkas, mi trinkos… En la kategorio “interkultura harmonio” oni povus rakonti kortuŝan epizodon inter blankula infano helpata de nigrula persono, aŭ ian renkontiĝon inter diversetnaj personoj….

Premioj

  • Unua premio en ĉiu kategorio: 200 eŭroj.
  • Dua premio en ĉiu kategorio: 100 eŭroj.

Rajtas partopreni ĉiuj: profesiaj kaj amatoraj reĝisoroj, filmŝatantoj, fotistoj, ĵurnalistoj kaj kreemaj homoj el la tuta mondo. Ne nur esperantistoj, sed ankaŭ neesperantistoj.

La aliĝo al la konkurso estas senpaga.
Limdato por sendi filmojn estas la 30a de aprilo 2017.
La filmo estu en la formato MPG-4, MP4
La filmo ne devas havi pli ol 100 MB.

Elŝutu la plenan regularon en la retejo de ILEI.

La Balta Ondo

 

“Teo kaj Amo”: konkurso de mallongaj filmoj

Jam kolektiĝas la konkursaĵoj por la dua konkurso de mallongaj filmoj “Teo kaj Amo”. La limdato estas la 30-a de novembro 2016, kaj aprile 2017 en la ĉina urbo Hangzhou okazos la premidona ceremonio kaj la filmfestivalo “TEO KAJ AMO”. En ĝi la premiotoj senpage partoprenos, sendepende de la loko kie ili loĝas en la mondo.

La konkurso celas disvastigi Esperanton kaj riĉigi la Esperanto-kulturon: 10 premiitajn filmojn de la unua konkurso eblos spekti ekzemple dum la UK en Nitro. Ni esperas per la konkurso malkovri pliajn talentajn personojn kaj ni bonvenigas vian helpon en la reklamado kaj varbado, por la plej kvalita kaj riĉenhava okazigado.

Por helpi disvastigi la informojn, ĉe http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/ elŝuteblas la regularo de filmkonkurso “Teo kaj Amo” jam en 19 lingvoj, inter ili kompreneble ankaŭ en Esperanto.

Kontaktadreso: <nomo@de.la>perfectgoja@163.com.

Gazetara Komuniko de UEA n-ro 620 (2016-07-13)