Bona ideo: Kluboj de legado

En Brazilo, la loĝantaro ankoraῠ ne kutimas regule legi librojn, ĝenerale. Relative malmultaj homoj legas pli ol unu, du librojn en ĉiu jaro. Tamen, la kvanto da legemuloj malrapide kreskadas, dum la lastaj jaroj. La partopreno de grandaj homamasoj, okaze de internaciaj librofoiroj, en grandaj urboj, atingas la ciferojn de pluraj centmiloj.

Dum la lastaj jaroj okazis alia ĝojiga fenomeno,…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Aplikado de Esperanto en la scienco kaj tekniko

Novaĵservo Ret-Info / Lingvo-Studio

Se vi ŝatus ekkoni aliajn esperantistojn, interesiĝantajn pri aplikado de scienco kaj tekniko en Esperanto – samtempe kiuj ŝatas bonetose pasigi la tempon – indas partopreni la Esperanto-aranĝon “KAEST” en Slovakio.

Estas jam longa tradicio, ke kelkdeko de pli seriozaj esperantistoj, interesiĝantaj pri la faka aplikado kaj terminologio de Esperanto kunvenas en ĉiu dua jaro en aparta renkontiĝo, nomata “KAEST – Konferenco pri Aplikado de Esperanto en Scienco kaj Tekniko” ie en Slovakio, en mezo de Eŭropo.

Kutime ni kunvenas en 60-80 persona societo el deko da landoj, ekde vespero de ĵaŭdo ĝis tagmezo de dimanĉo, ni aŭskultas 30-40 minutajn prelegojn pri diversaj interesaj sciencaj kaj teknikaj temoj, kaj ni babilas, diskutas pri la kunligitaj terminologo, fakaj esprimoj kaj fakaj vortaroj.

Materialoj kaj prelego-tekstoj de pluraj malnovaj KAEST-oj estas troveblaj en la Scienc-Teknika Esperanto-Biblitoeko, STEB ĉe http://www.eventoj.hu/steb/, kaj prelegoj de la lastaj jaroj haveblas ankaŭ libroforme.

La ĉi-jara kunveno okazos inter 17-20. de novembro en Slovakio, en universitata urbeto Modra Harmónia, je 40 km-a proksimeco de Bratislava. La organizanto estas la firmao/societo E@I, kun gvido de Peter Baláž kaj Dorota Rodzienko (jes, la ĉeforganizantoj de la ĉi jara sukcesa UK!). Ni kolektiĝas ĵaŭde vespere, ni kunestas dum la longa semajnfino, kaj dimanĉe tagmeze ĉiuj reveturas hejmen.

La ĉi jara programo kaj listo de la prelegoj estas videbla ĉi tie:
– http://kaest2016.ikso.net/wp-content/uploads/sites/3/2016/01/programo.pdf

La partopreno ne estas ligita al membreco en iu asocio, kaj ne estas ligita al iu aĝo, kutime la plejmulto estas inter 25 kaj 50 jaroj. Oni bonvenigas vin ankaŭ tiam, se vi ne estas specialisto en iu teknika fako, se vi ne volas prelegi, nur aŭkuskulti la aliajn.

Pli detalajn informojn kaj aliĝilon vi trovas en la retejo http://kaest.ikso.net/ .

Volonte mi renkontus vin ankaŭ persone en KAEST! Ĉˆu ni renkontiĝos tie?

Kun salutoj,

Szilvási László

——
Lingvo-Studio, L.S.
www.eventoj.hu