Bona ideo: Kluboj de legado

En Brazilo, la loĝantaro ankoraῠ ne kutimas regule legi librojn, ĝenerale. Relative malmultaj homoj legas pli ol unu, du librojn en ĉiu jaro. Tamen, la kvanto da legemuloj malrapide kreskadas, dum la lastaj jaroj. La partopreno de grandaj homamasoj, okaze de internaciaj librofoiroj, en grandaj urboj, atingas la ciferojn de pluraj centmiloj.

Dum la lastaj jaroj okazis alia ĝojiga fenomeno,…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Legi fikcion bonfaras al la menso

Antaῠ iom da tempo mi parolis ĉi tie pri la bonaj rezultoj de legado de poezio. Hodiaῠ mi volas iom paroli pri legado de fikciaj tekstoj.

Jam de longa tempo oni elstarigas la efikon kaj valoron de legado por la mensa sano. Novaĵo estas, ke lastatempe neῠrologiaj esploroj pli kaj pli detale montras…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Legu librojn, vivu pli longe

Antaŭ nelonga tempo (14/07) mi verkis kontribuaĵon por la Esperanta RetRadio, kiu finiĝas per la jena frazo: “ La homaro konsistas el du homtipoj: tiuj, kiuj  legas, kaj tiuj, kiuj ne legas.” Ĉi tiu penso sonas ja iom blaga, sed ne tute malvera. Hodiaŭ mi revenas al tiu temo, ĉar mi ĉiam supozas, ke libroj kaj legado estas afero kara al Esperantistoj, ĝenerale. Kaj certe niaj heroaj Esperantaj libroeldonistoj, konstante batalantaj kontraŭ tro modesta vendado, ŝatos la insiston. Vidu, kial.

Ekzistas institucio en Usono…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Aŭdigu vian voĉon!

Estas certe bele povi legi tekstojn en lingvo kiun oni nove akiris per lernado. La leganto kvazaŭ konkeras tiun novan lingvon paŝon post paŝo kaj malkovras kiel ĝi funkcias. Leganto eltrovas kio en la nova lingvo estas vere io nova kaj kio jam estas konata el la propra lingvo. Tio povas esti gramatikaj reguloj aŭ similecoj aŭ malsimilecoj de la vortoj.

La legado helpas malkovri…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Kial knaboj legas malpli bone ol knabinoj

Knabinoj ŝatas legi, knaboj ne multe rilatas al libroj. Jen stereotipo kiu havas statistikan bazon. En preskaŭ ĉiuj landoj kiuj partoprenis en la plej aktuala PISA-studaĵo, 15-jaraj junulinoj legis pli bone kaj komprenis lingvon pli rapide ol samaĝaj junuloj. La knabinoj superis la knabojn averaĝe je tuta lerneja jaro. “La diferenco estas sufiĉe forta kaj mirinde stabila tra multaj landoj”, diras klerigesploristo de universitato en Munkeno. Nun montriĝas: …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)