Nova mirindaĵo en la mondo

En la ora periodo de la helena kulturo, sub la inspiro de Ptolomeo – greka tiutempa sciencisto – estis konstruita en Egiptujo grandega, fama biblioteko, en la havena regiono de la urbo Aleksandrio. Ĝi celis amasigi la tiamajn konojn de la homaro, precipe la valorojn de la klasika greka kulturo. Ĝi inkluzivis milojn da dokumentoj, kaj pro tio allogis eminentulojn. Apud la biblioteko, staris …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

La homo, kiu savis historion

Rigardu, jen estas io unika. Estas malgranda trezoro” – li montras ravita al ĵurnalistoj 17-jarcentan Biblion, skribitan en la aramea, en la lingvo de Jesuo.

Estas unu el miloj da antikvaĵoj, kiujn tiu ĉi dominikano, riskante vivon, savis kontraŭ forbrulo de la barbaroj el ISIS en 2014. La patro Nadżib tiam laboris en Kara Kusz – la plej granda aglomeraĵo de kristanoj en Irako. Kiam li…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Bona ideo: Kluboj de legado

En Brazilo, la loĝantaro ankoraῠ ne kutimas regule legi librojn, ĝenerale. Relative malmultaj homoj legas pli ol unu, du librojn en ĉiu jaro. Tamen, la kvanto da legemuloj malrapide kreskadas, dum la lastaj jaroj. La partopreno de grandaj homamasoj, okaze de internaciaj librofoiroj, en grandaj urboj, atingas la ciferojn de pluraj centmiloj.

Dum la lastaj jaroj okazis alia ĝojiga fenomeno,…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

360 originalaj beletraj libroj en BibLO

Ĉi tiu bibliografio listigas ĉiujn librojn de BibLO, kiuj estas originale verkitaj en Esperanto. La libroj estas dividitaj je du grupoj: (1) antologioj, krestomatioj kaj similaj pluraŭtoraj kolektoj kies aŭtoroj ne estas indikitaj en la baza bibliografia priskribo; (2) verkoj de aŭtoroj nomitaj en la bibliografia priskribo. Estas registritaj ankaŭ libroj miksitaj, kiuj enhavas ne nur originalajn verkojn beletrajn, sed ankaŭ tradukitajn kaj nebeletrajn verkojn. Krome estas registritaj kelkaj libroj de bone konataj Esperantaj aŭtoroj (Eroŝenko kaj Waringhien) kiuj estis verkitaj nacilingve kaj poste tradukitaj en Esperanton. Aliflanke, ni ne konsideris klare didaktikajn legolibrojn sen beletraj pretendoj, kaj do en la listo estas, ekzemple, la romaneto La verda koro de Julio Baghy kaj “facilaj rakontoj” de Sten Johansson, sed mankas Gerda malaperis! de Claude Piron kaj similaj verketoj.

Ĉi tiu bibliografio ne havas sciencan valoron, ĉar ni uzis koncizan bibliografian priskribomanieron, kiu tamen sufiĉas por scii, kiuj libroj estas en BibLO (interalie, por eviti aĉeton de duoblaĵoj). Ĝi do estas nura librolisto.

Je la 1a de novembro 2016 en BibLO estas registritaj 360 originalaj beletraj libroj, inkluzive de reeldonoj. Laŭ la aŭtoroj (sen konsidero de antologioj) la plej reprezentata estas István Nemere, kies 16 libroj estas en nia kolekto; sekvas Julio Baghy (12), Sten Johansson (11), Mikaelo Bronŝtejn (10), Vasilij Eroŝenko kaj Trevor Steele (9), Lorjak kaj William Auld (7), John Francis (6), Kálmán Kalocsay kaj Raymond Schwartz (5).

Ni estos kontentaj, se ĉi tiu listo estos utila ne nur por ni, sed ankaŭ por interesatoj pri la Esperanta literaturo. Se vi trovos mistajpojn kaj aliajn erarojn, ni estus dankaj, se vi sciigus ilin al ni. Volonte ni akceptos donace originalajn beletraĵojn, kiuj mankas en la listo.

La plena listo estas konsultebla en nia retejo.

Halina Gorecka
Aleksander Korĵenkov

Fonto: La Balta Ondo, originala-beletro-en-biblo

Libroterapio

Poetino Maria Nazaré Laroca sendis al mi interesan studaĵon faritan en la Universitato de Juiz de Fora (ŝia urbo), en la brazila ŝtato Minas Gerais. La temo estas “biblioterapio”. Mi decidis esplori la aferon en interreto kaj trovis amason da informoj pri tiu kuracmetodo, kiu certe interesas Esperantistojn. Kuracmetodo? Eble oni devus diri prefere, ke biblioterapio celas fari la vivon de homoj pli ekvilibra, pli klarmensa, pli feliĉa. Kaj mi pensas, ke por eviti konfuzon kun religiaj ideoj, oni devas uzi la esprimon “libroterapio”, en nia lingvo.

Mi memoras, ke antaŭ pluraj jaroj…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)