Muziko nur jen kaj jen estas universala lingvo

Granda muzika eksperimento montras: Danc- kaj lulkantoj estas kompreneblaj tra ĉiuj kulturoj. Amkantoj aliflanke ne – ili sonas por fremdaj oreloj foje apenaŭ laŭ amo.

Jam frue homoj kantis al siaj infanoj melodiojn por luli ilin al ekdormo. Unu el la unuaj dokumentoj datas el la jaro 2000 a. K. Fortaj ritmoj siavice celis de ĉiam instigi al dancado. Sciencistoj…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Internaciaj kontaktoj plifortigas nian lingvon

Kiam mi pasintan sabaton ĉeestis la Zamenhof-feston en Vieno, tio estis por mi eksterordinara evento, ĉar pasis kelkaj jardekoj de kiam mi partoprenis en E-aranĝo en Aŭstrio. Dum tiuj jardekoj mi ja partoprenis multajn internaciajn E-aranĝojn en Eŭropo kaj eĉ en Sudameriko, sed ne en Aŭstrio.

La kaŭzo por tio kuŝas en …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Komentoj pri Pandunia

En sia ampleksa kaj bonega (ital-lingva) libro La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea (publikigita en Esperanto en 1994 kun la titolo La serĉado de la perfekta lingvo) Umberto Eco mencias en la ĉapitro “La internaciaj helpaj lingvoj” du francajn aŭtorojn, kiuj registris kaj priskribis 38 tiajn projektojn, ellaboritajn nur en la 19-a jarcento !!!

Nun Paulo Sérgio skribis en sia artikolo de la 11-a de oktobro pri nova projekto: Pandunia. Ellabori novan internacian lingvon – post la sukceso de Esperanto –

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

 

Nia lingvo bezonas lokon

La homa lingvo servas unuavice por ebligi la interŝanĝon de informoj de homo al homo. Do por funkcii lingvo bezonas homojn kiuj parolas ĝin inter si. Ke tio povas okazi la koncernaj homoj do devas troviĝi almenaŭ dum certa tempo en la sama loko. Kaj por lerni tiun lingvon la lernanto devas restadi en loko kie la lingvo estas aŭdebla dum la tuta tago kaj kie pro tio ankaŭ estas neceso mem paroli ĝin.

Tiu principo de la ligiteco al lingvolokoj…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Ĉu vi parolas Pandunia?

Kara aῠskultanto de la Esperanta RetRadio: kion vi respondus, se mi demandus vin pri artefarita lingvo, kies vortaro estas prenita el la internacie plej konataj vortoj; kiu celas fariĝi helplingvo por ĉiuj popoloj en neῠtrala maniero; kiu havas regulan kaj simplan gramatikon, kaj …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)