Jubileo de grava verko

Ĉi tiu jaro 2017 estas aparte grava por la moderna literaturo. Dum ĉi tiu jaro oni celebras la 50-jaran jubileon de unu el la plej elstaraj verkoj en la 20-a jarcento: “Cent Jaroj da Soleco”. Mi jam skribis-parolis pri tio en la Esperanta Retradio, je la unua de marto, sed mi petas permeson reveni al ĝi por pritrakti alian aspekton de tiu grava verko. Ĝia aῠtoro, la kolombiano Gabriel Garcia Marquez, ricevis la Nobel-premion en 1982. Ĉi tiun libron oni…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

“La eta princo” en la tupia lingvo

La libro “La Eta Princo” estas konata en la tuta mondo. La aῠtoro, la franco Antono Saint-Exupéry (1900-1944), publikigis ĝin unuafoje en Usono, en la jaro 1943. Tiam furiozis la Dua Mondmilito kaj li estis aviadila militpiloto. La verko estas poezieca fabelo pri homvaloroj kaj amo. Por la unua eldono oni publikigis desegnoilustraĵojn de la aῠtoro mem, kiuj same fariĝis famaj. Ĝi estas tradukita al…

(Legu pli ĉe Espeanta Retradio)

“Cent jaroj da soleco” – 50 jaroj da sukceso

Literatura produktado enhavas kuriozan trajton: milionoj da libroj estis verkitaj dum jarcentoj, la plej multaj falis en pli aŭ malpli rapidan forgeson, dum aliaj (relative malmultaj) restas kiel neforgesebla trezoro de la homaro. Al ĉi tiuj, novaj generacioj revenas kaj revenas, jarojn sinsekve. Ili ne mortas, male ili fariĝas pli kaj pli vivaj. Ili fariĝas klasikaj libroj. Oni diras, ke…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Literatura konkurso Liro-2016

La redakcio de La Ondo de Esperanto denove invitas al la tradicia literatura konkurso Liro. Same kiel en la tri antaŭaj jaroj, ankaŭ en 2016 la konkurso havos nur tradukajn branĉojn.

Por Liro-2016 estas proponataj du tradukendaj verkoj:

1. Traduko el la angla: An Occurrence at Owl Creek Bridge – novelo de Ambrose Bierce.

2. Traduko el la rusa: Хвала сонету – novelo de Konstantin Baljmont.

La originaloj de la tradukendaj tekstoj estas elŝuteblaj en nia retejo:

An Occurrence at Owl Creek Bridge
Хвала сонету

Subskribu vian konkursaĵon per pseŭdonimo kaj aldonu slipon kun indiko de la pseŭdonimo, aŭtenta nomo kaj poŝta adreso.

Sendu kvar tajpitajn, komputile kompostitajn aŭ klare skribitajn ekzemplerojn de la konkursaĵo al la sekretario de Liro, Halina Gorecka (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando). Oni povas sendi la tekstojn rete (slipoj estu sendataj en apartaj mesaĝoj), al la adreso sezonoj@yahoo.com.

La konkursaĵoj devos atingi la sekretarion antaŭ la 1a de decembro 2016.

La laŭreatoj (unu en ĉiu branĉo) ricevos diplomojn kaj libropremiojn. La organizantoj ĝis la 1a de januaro 2020 havos la ekskluzivan rajton de la unua publikigo de la premiitaj konkursaĵoj en La Ondo de Esperanto, libroforme kaj elektronike.

La kopirajto restas ĉe la aŭtoro, kiu konsentas cedi ĝin senpage al la organizantoj en okazo de libroforma eldono. La plej bona traduko de la novelo de Ambrose Bierce aperos en la antologio de anglalingva literaturo, eldonota de Sezonoj.

Bonŝancon!

Halina Gorecka
sekretario de Liro

Baudelaire en Esperanto

La esperantistaro scias, ke pluraj gravaj religiaj verkoj (Biblio, Korano, Bhagavad Gita ktp.) kaj multegaj verkoj de la mondliteraturo (de Dante Alighieri, Shakespeare, Cervantes, Camões, Goethe, Dostojevski ktp.) estis esperantigitaj. Vidu ekzemple la jenan retpaĝon: https://eo.wikipedia.org/wiki/Serio_Oriento-Okcidento.

Unu el tiuj gravaj aŭtoroj estas la franca poeto Charles Baudelaire. (Lia nomo estis esperantigita kiel “Karlo Bodlero”, sed al mi tio sonas malbele; en aliaj lingvoj lia nomo ne estas modifita; kial en Esperanto?).

En mia artikolo de la 18-a de oktobro…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)