Dankesprimo

Rakonto de Julian Modest

Lina kaj Radi, ŝia edzo, veturis al la ĉefurbo. Ĉe la marbordo ili pasigis bonegan ferion kaj nun, sunbrunigitaj kaj kontentaj, ili veturis aŭte. Kiam ili proksimiĝis al la urbo Plovdiv, Lina petis la edzon, ke ili devojiĝu kaj vizitu ŝian naskiĝvilaĝon, kiu estis proksime al la ĉefvojo. Delonge Lina ne estis en la vilaĝo. Antaŭ kelkaj jaroj ŝiaj gepatroj forpasis, oni vendis ŝian naskiĝdomon, kiu komencis ruiniĝi, ĉar neniu plu zorgis pri ĝi. Tamen Lina gardis en la koro la plej belajn memorojn de sia infanaĝo en la naskiĝa vilaĝo.

Continuar lendo Dankesprimo

Pri “utopio”

En plena Mezepoko, en la jaro 1516, publikiĝis en Amsterdamo grava libro: “Utopio”, de la angla politikisto, verkisto kaj diplomato Thomas Morus. Post duono de jarmilo indas repensi pri tiu temo, ĉar la menciita libreto forte influis la penson en la okcidenta mondo, ĝis nun. Kaj al Esperantistoj, tiu temo proponas apartan intereson, ĉar ekde la apero de nia lingvo iuj homoj opinias ĝin “utopia”.

Morus fabelis pri…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

La verko de Minnaja-Silfer duoble premiita

 HELJe distanco de kelkaj tagoj dua premio por Historio de la esperanta literaturo (HEL): la komisiono konsistanta el s-roj István Ertl, Ulrich Lins, Ŝi Ĉengtai aljuĝis premion Antoni Grabowski al la verko de Carlo Minnaja kaj Giorgio Silfer.Pli frue la konferenco de OSIEK asignis la premion por la plej valora verko en 2015. Vere unika situacio, ĉar ŝajnas ke unuafoje unu libro gajnas ambaŭ premion. Mankus nur “La Verko de la Jaro”, sed por tiu HEL ne rajtus konkuri…

Dum la solena fermo de la Universala Kongreso en Nitro la premian diplomon ricevis György Nanovfszky, vicprezidanto de Esperanta PEN-Centro, kies membroj ambaŭ nekongresintaj aŭtoroj estas.

La aŭtoroj decidis destini almenaŭ parton de la monpremioj al la eldono plurlingva de konciza prezento pri nia literaturo, celanta unuavice la membraron de PEN Internacia.

La plej rapida maniero por aĉeti la libron (preskaŭ 800-paĝan, kun pli ol kvincent bildoj, prezo 54 eŭroj plus sendokostoj) estas mendi ĝin rekte ĉe la eldonejo, Kooperativo de Literatura Foiro.

Fonto: Heroldo Komunikas, №608 7-B

El La Balta Ondo

 

Tri poemoj de Rumi

En mia artikolo de la 1-a de decembro 2015 mi mallonge priskribis la vivon de la fama mistikulo kaj poeto Rumi. Hodiaŭ mi aldonas mian tradukon de du komentarioj trovitaj en la interreto pri Rumi kaj de tri poemoj.

“Ĝalal-ed-din Mohammad, ankaŭ konata kiel Rumi, estis filozofo kaj islama mistikulo. Lia doktrino defendas senliman toleremon, pozitivan rezonadon, bonkorecon, karitaton kaj konsciencon per amo. Por li kaj liaj disĉiploj ĉiuj religioj estas pli-malpli veraj. Rigardante sammaniere islamanojn, judojn kaj kristanojn, lia paca kaj tolerema instruado tuŝis homojn el ĉiuj sektoj kaj kredoj. Tamen,…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

La pioniro Töpffer

Antaŭ kelkaj tagoj granda brazila ĵurnalo publikigis artikolon pri brazilano, kiu trovis inter siaj malnovaj libroj ekzempleron de la unua eldono de verkoj de Rodolphe Töpffer. Tiun valoraĵon heridigis al li lia avo, kaj ĝi longe restis forgesita meze de aliaj paperoj. Nun li serĉas rimedojn por reeldoni la librojn per komentita reprodukto.

Sed kiu estis Rodolphe Töpffer? Oni konsideras lin …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)