Preĝo sub la verda standardo – L.L.Zamenhof

Preĝo sub la verda standardo – L.L.Zamenhof

Al Vi, ho potenca senkorpa mistero,
fortego, la mondon reganta,
al Vi, granda fonto de l’ amo kaj vero
kaj fonto de vivo konstanta,
al Vi, kiun ĉiuj malsame prezentas,
sed ĉiuj egale en koroj Vin sentas,
al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas,
hodiaŭ ni preĝas.

Al Vi ni ne venas kun kredo nacia,
kun dogmoj de blinda fervoro:
silentas nun ĉiu disput’ religia
kaj regas nun kredo de koro.
Kun ĝi, kiu estas en ĉiuj egala,
kun ĝi, la plej vera, sen trudo batala,
ni staras nun, filoj de l’ tuta homaro
ĉe Via altaro.

Homaron Vi kreis perfekte kaj bele,
sed ĝi sin dividis batale;
popolo popolon atakas kruele,
frat’ fraton atakas ŝakale.
Ho, kiu ajn estas Vi, forto mistera,
aŭskultu la voĉon de l’ preĝo sincera,
redonu la pacon al la infanaro
de l’ tuta homaro!

Legu pli kaj aŭskultu ĉe: ESPERANTA RETRADIO

4ª ERCOR ĵus okazis!

ERKOR-2015

La 4a. Esperanta Renkontiĝo de Centro-Okcidenta Regiono de Brazilo (ERCOR) okazis inter la 3a kaj 5a de Julio,  kun granda sukceso en la lasta semajnfino en la urbo Kampogrando en Sudmatogroso, Brazilo. Ĝi estis ĉefe organizita de la skipo de Kampogrando, estrita de niaj entuziasmaj samideanoj Godoi kaj Maria Garcia. Maria Garcia ĵus aperis en video-notico de Ĵurnalo OLiberdade, kie ŝi tre didaktike diskonigas la belajn motivojn por lerni Esperanton.

Multaj prelegoj kaj muzikoj estis prezentataj dum la evento. Niaj esperantistoj de tiu regiono sin preparas por akcepti la okazontan Brazilan Esperanto-Kongreson, en Januaro de 2017 en la urbo Sorriso (Matogroso, Brazilo).

ERCOR-2015a

En tiu evento, la grandaj batalantoj de nia brazila Esperanto-movado renkontas la novajn aktivulojn, kiuj daŭre antaŭenpuŝas nian laboron favore al la internacia lingvo.

Ankoraŭfoje, nia kara Amarilio, nia preskaŭ 90-jara aktoro, prezentis sian majstran teatran verkon “Tiradentes”.

ERCOR-2015c

Niaj esperantistoj de la estonto ankaŭ ĉeestis kaj elmontris sian amon al Esperanto kaj nia kaŭzo por plia demokratia lingva komunikado tra la mondo. Inter ili, nia plej “juna” movadanino, longdata instruistino de Esperanto, Maria Garcia.

ERCOR-2015b

Alklaku  ĉi tien por vidi multajn aliajn fotojn de la evento.

Revuo Esperanto

Revuo Esperanto Aŭg 2015
Revuo Esperanto Aŭg 2015

La enhavlisto de la aŭgusta kajero:

147 … Malferme: Kongresaj sentoj dum kongresa cento – Humphrey Tonkin
149 … Unua Alineo: UEA turnas sin eksteren kaj ekstereŭropen; AMO pluse prosperas post la jubilea kongreso
150 … Dek Demandoj: Veronika Poór, multfaceta aktivulo, parolas pri sia agado sur diversaj laborkampoj
152 … Esperanto | Utiligado: Pedagogiaj paŝoj al la utiligado de Esperanto – Dennis Keefe
153 … TEJO | Subvencioj: TEJO sukcesas pri subvencioj – Łukasz ŻEBROWSKI
154 … Kalejdoskopo: Notoj pri interesaj eventoj, homoj kaj agadoj
156 … Recenzo: Literatura kritiko – grava kontribuo
157 … Recenzo: Plia lingvo por fonda verko
158 … Recenzo: Impona libreto pri historiaj tegmentaj strukturoj
159 … Recenzo: Dresdena simbolo en bela libro
160 … Recenzo: La mondo konas Bjalistokon danke al Zamenhof
161 … Novelo | Traduko: La novelo “Esperanto” de Amos Oz en E-vesto – Amri Wandel
162 … Kalendaro: Niaj eventoj de septembro al decembro
164 … Video | Konkurso: “Teo kaj Amo” furoris en Ĉinio – Olga Ŝilajeva.
164 … Legantoj | Reago: Vojo malfermita por Esperanto kiel heredaĵo – Etsuo Miyoshi
165 … Forpasoj | Oficiala Informilo: Forpasintaj esperantistoj. Oficiala Informilo
166 … Laste Aperis: La laste aperintaj libroj

 

En la retejo UEA.ORG jam estas elŝutebla la PDF-versio de la aŭgusta numero de la revuo Esperanto.

VENONTAJ RENKONTIĜOJ En Esperantio

Partoprenintoj de SES 2014 SK

Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) kaj Kino-Teatro-Festivalo (KTF), Universitato William Peace in Raleigh, Nord-Karolino, Usono, la 30-a de junio ĝis la 9-a de julio 2015 (KTF: la 30-a de junio ĝis la 5-a de julio),http://nask.esperantic.org kaj pri KTF ĉe: http://kotofesto.org/hejmo aŭ kontaktu Ellen M. Eddy (EDDYELLEN ĉeaol.com)

Somera Esperanto-Studado (SES 2015), Martin, Slovakio, 11-a ĝis 19-a de julio 2015, http://ses.ikso.net/2015/sk/

48-a ILEI konferenco en 2015, Oostende, Belgio, 17a ĝis 25a de julio 2015, http://ilei.info/

Reĝaj ekskursoj, UK-antaŭkongreso, Kastelo Greziljono, Francio, 20a ĝis 25a de julio 2015, http://gresillon.org/s2

100a Universala Kongreso, Lille, Francio, 25a de julio ĝis 1a de auĝusto 2015 http://uea.org/kongresoj/uk_2015.html

Lingva semajno, Lingvofestivaleto, tuj post UK, Kastelo Greziljono, Francio, 1a ĝis 8a de aŭgusto 2015,http://gresillon.org/s3

71a IJK, Wiesbaden, Germanio, 2a ĝis 9a de aŭgusto 2015, http://www.tejo.org/ijk

88a SAT-Kongreso, Nitra, Slovakio, 8a ĝis 15a de aŭgusto 2015, http://sat.ikso.net/

Festa Semajno por infanoj kaj familioj, Kastelo Greziljono, Francio, 8a ĝis 16a de aŭgusto 2015, http://gresillon.org/s4

25-a KISO, Marburg, Germanio, de la 9-a ĝis la 16-a de aŭgusto 2015, http://www.esperanto.de/kiso

IJS 2015 – La 26-a Internacia Junulara Semajno, Szentgotthárd, Hungario, 10-a ĝis 17-a de aŭgusto 2015,https://www.facebook.com/events/349346985247258/

82-a Itala Kongreso de Esperanto, San Benedetto, Italio, 22-an de aŭgusto, http://kongreso.esperanto.it/

48-a Internacia Esperantista-Feriado en Sudetoj, Duszniki-Zdrój, Pollando, 2-a ĝis 9-a de septembro 2015,http://www.deesperanto.pl/ (Baldaŭ ekfunkcios ĝia esperantlingva versio.)

1-a Internacia Junulara Renkontiĝo (IJR-01), Nankana Sahib, Pakistano, 18-a ĝis 20-a de septembro 2015, jepoficejo ĉe gmail.com kaj adeelbutt ĉe asia.com

31-a ARKONES, Poznań, Pollando, 25a de septembro 2015, http://www.arkones.org

8a SFERO, Ĉaledo Bel-Oseau en La Lécherette, Château-d’Oex, Svislando, 25a ĝis 27a de septembro 2015,http://alawa.ch/wp/sfero/ kaj https://www.facebook.com/groups/225040314217529/

Studsabato- en CDELI, La Chaŭx-de-Fonds, Svislando, 26a de septembro 2015, Esperantokursoj kun tri niveloj. Inf.: Nancy Fontannaz, Ruisselet 9, CH-1009 Prilly, Svislando. Rete: nancy.fontannaz ĉe gmail.com kajhttp://www.cdeli.org/

15a Kafoklaĉo Kaj Ludoj dum REnkontiĝo Semajnfina (KoKoLoRES) LA renkontiĝo por ludemuloj, Germanio, 1a ĝis 4a de oktobro 2015, http://www.krokodilo.de/kokolores/kokolores.php

Esperanto Hamburg invitas al Hamburga Esperanto-Kantokonkurso, Hamburg, Germanio, 2-a de oktobro 2015,http://esperanto-hamburg.de/esperanto-kanto-konkurso/

AŬTUNE, lingva seminario kun Christian Rivière k.a., Kastelo Greziljono, Francio, 17a ĝis 25a de oktobro 2015,http://gresillon.org/AŬTUNE

Legu Pli….

Continuar lendo VENONTAJ RENKONTIĜOJ En Esperantio