La lingvo serena de Baldur Ragnarsson

Tutkorajn bondezirojn al eminenta esperantisto!

La 25-an de aŭgusto okazas la 86-a naskiĝdato de nia islanda elstara poeto-verkisto Baldur Ragnarsson. Antaŭ dekseso da jaroj, kiel freŝbakita esperantisto (kvankam jam 56-jaraĝa), mi ekkonis lin per lia artikolo pri Julio Baghy en la rubriko “Nia kultura heredaĵo” de la revuo Juna Amiko, kiun li daŭre prizorgas.

La unua verko de Ragnarsson, kiun mi vere frandis, estis la historia romano…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)