Estas tempo de persimono

La urbo Mogi das Cruzes situas en la orienta regiono de ŝtato San-Paῠlo, en Brazilo, 60 kilometrojn for de la ŝtata ĉefurbo. Fondis ĝin pioniroj, kiuj envenis de marbordo en la kontinentan kamparon, serĉe de gemoj kaj oro, en la 16-a jarcento. Antaῠ ĉirkaῠ cent jaroj, japanaj enmigrintoj ekloĝis en tiu loko, kie ĝis nun ankoraῠ vivas multaj idoj de tiuj orientanoj. Ĝia altitudo estas 700-metra kaj la klimato, subtropika. Nuntempe,…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

9a E-Kongreso de la Ŝtato San-Paŭlo

logo
prelegetojLa kongresanoj ŝatis kaj ili revenos!

Pro la favora akceptemo de plej multaj kongresanoj, la programero pri mallongaj prelegoj, lanĉita pasintjare en la kongreso de Araraquara, ripetiĝos ankaŭ ĉi-jare kadre de la 9a Esperanta Kongreso de la Ŝtato San-Paŭlo okazonta en Paranapiacaba de la 10a ĝis la 12a de oktobro.

Apoge al la sugesto de kelkaj kongresanoj, la ĉi-jaraj prelegetoj daŭros 12 minutojn, do iom pli longe ol kiam ili estis lanĉitaj. Plia novaĵo tiurilate estas la starigo de konkurso per kiu la kongresanoj mem elektos la plej bonan prezentadon.

Tiaj etaj prezentadoj starigas nekutiman defion por la prelegantoj: provi alloge paroli pri io interesa dum malmulte da tempo. Jam konfirmis sian ĉeeston en la sesio de mallongaj prelegoj: Alex Cesário, el Araraquara/SP; Ísis Okabe Piton kaj James Rezende Piton, el Paulínia/SP; Karina Oliveira, el São Paulo/SP; Mauro Progiante, el Bauru/SP; Emilio Cid, el São Vicente/SP; Frederiko Salmi, el Guraratinguetá/SP; Antonia Sobral, el Silvianópolis; Alfredo Aragón kaj Elmir dos Santos, el Rio de Janeiro/RJ; kaj Paulo Sergio Viana, el Lorena/SP.

Vizitu la retejon de EASP kaj faru vian enskribiĝon!

Solidareco ne estas utopiaĵo

unnamed

Antaŭ kelkaj tagoj kiam instruistino pri Historio Iramara Fluminhan envenis en klasĉambron, la gelernantoj surprizis ŝin per neforgesebla gesto de amo kaj solidareco.

La lernantoj de tiu klaso frekventas la 9-an jaron en la Eduka Ensemblo Bona Volo, en San-Paŭlo, Brazilo, kaj ĝia nobla intenco estis esprimi estimon al la kara edukantino, eksciinte, ke ŝi alfrontas grandan defion en sia vivo.

La gejunuloj almetis tukojn sur siajn kapojn, similajn al tiuj, portataj de Iramara mem, kiu provizore alprenis tiun ornamon pro ĥemia terapio.

Isabele Vasquez, 15-jara, aŭtorino de tiu inspira iniciato, kiu tuj ricevis la aliĝon de la ceteraj kolegoj, klarigis: “Ŝi estas instruistino, kiu konsilas, kaj krome estas tre kompetenta kaj postulema. Ĉiuj tre estimas ŝin, ĉar ni scias, ke tio estas por nia bono.” Ankaŭ komentis Renata Santana, 13-jara: “Tio estas amesprimo al homo, kiun ni tre amas.”

Legu pli ĉe… LEGIO DE BONA VOLO

RENKONTO DE ESPERANTISTOJ EN LA PARAIBA VALO

Porto dos Bandeirantes – Lorena (SP, Brazilo)

 

LORENA – 31/05/2015
CASA DA CULTURA
R. Viscondessa de Castro Lima, 10

PROGRAMO

10 h: Malfermo
10:15 h: Prelego (Marcio Nascimento/RJ)
11 h: Ekskurseto
12:30 h: Tagmanĝo
14 h: Guto da Gramatiko
14: 15 h: Didaktika prezento (Frederico Salmi, el Guaratinguetá)
15 h: Prezento kaj diskuto pri filmo
15:30 h: Esperantoasocioj sin prezentas (AERJ, KKE, EASP)

Lorena Esperanto-Klubo atendas vin!

9a E-Kongreso de la Ŝtato San-Paŭlo

bulteno1
9a E-Kongreso de la Ŝtato San-Paŭloparanapiacaba

Historia kaj nekutima kongresurbo

La  prospera kaj bunta vivo de Paranapiacaba malaperis en la nebulo, kiu regule vualas tiun regiono, sed multo ankoraŭ vidindas kaj ĝuindas en tiu fervoja vilaĝo, kiu regalas la vizitantojn per iom de sia iammontriloa ĉarmo kaj beleco. Dum tri tagoj, tiu subĉiela muzeo, plena je historiaj kaj kuriozaj rakontoj, fariĝos renkontejo por la partoprenantoj de la 9a Esperanta Kongreso de la Ŝtato San-Paŭlo, okazonta inter la tagoj 10a kaj 12a de oktobro 2015. Diversaj organizaĵoj jam direktas sian apogon al tiu oktobra evento, kunorganizata de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (EASP) kaj esperantistoj de la regiono ABC.  Prepariĝu por travivi nekutiman kongresan etoson en intima kontakto kun la naturo kiu impone kaj abunde ĉirkaŭas la fervojan vilaĝon! Plezure ni dissendas la unuan kongresan bultenon. Se vi havas iun demandon, ne hezitu kontakti nin.

Venu kunmovi la radon de la kongreso!

Candido RuizFreŝdate anoj de la estraro de EASP duafoje iris al Paranapiacaba por kunsidi kun Cândido Ruiz (foto apude), la loka  gvidanto kaj organizanto de la oktobra kongreso, Multo estas jam aranĝita kiel konstateblas en la kongresa retejo. Nun venas la plej grava parto de la aranĝo, nome prizorgi la programon. Ni invitas vin kunmovi la radon de la kongresa organizado per via partopreno kiel preleganto,  debatanto, gvidanto de ateliero, artisto aŭ simple kiel sendanto de sugestoj kaj komentoj. Kontaktu nin per unu el la subaj komunikkanaloj.

radego

Reta aliĝilo jam disponeblas

Ankaŭ ĉi-jare la kongresaj kotizoj restos simbolaj: R$ 30,00 por ne-membroj de EASP; R$ 20,00 por membroj de EASP; R$ 15,00 por gejunuloj kaj akompanantoj. Senpage por infanoj (ĝis 12-jaraj) kaj loĝantoj de la vilaĝo.

Visitu EASP por pliaj kontaktoj