Ankoraŭ kelkaj impresoj pri la UK el 1927

Vespere estis solena malfermo de la Kongreso en la Domo de Pafistoj. Estis tiam ankoraŭ la kutimo organizi la inaŭguron de la Kongreso sabate vespere. Post la oficialaj paroladoj kaj salutoj, post la ĉefparolado de la eminenta svisa esperantisto d-ro Edmond Privat, la tribunon suriris la reprezentantoj de ĉiuj nacioj, partoprenantaj la Kongreson, por saluti prezidantaron kaj la ĉeestantojn. La salutoj estis…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Faktoj kaj personaj impresoj pri Seulo

Mi partoprenis kune kun mia edzino en la 102-a Universala Kongreso de Esperanto en Seulo.
Hodiaŭ mi ne volas skribi longan tekston pri ĝi, sed nur fari malmultajn rimarkojn pri la UK kaj  poste noti diversajn faktojn kaj personajn impresojn pri Seulo.

Kiel en ĉiuj UK-oj estis multaj prelegoj kaj prezentadoj, tiel ke oni devis elekti la plej interesajn kaj ne povis ĉeesti ĉiujn, kiujn oni ŝatus ĉeesti.

La kongresejo estis…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Invitu la Universalan Kongreson en 2019 aŭ en 2020

Post Seulo (2017) kaj Lisbono (2018) la sekvaj urboj kie la UK okazos estas ankoraŭ ne elektitaj. Pri la jaroj 2019 kaj 2020 la Estraro de UEA planas decidi dum la 102-a UK en Koreio.

La fakto ke jam estas Landa(j) Asocio(j), kiuj formale kandidatiĝis por tiuj jaroj ne malhelpas ke aliaj kandidatoj prezentiĝu. Por 2019 estas prefero ke la UK okazu en Eŭropo, ne en apuda regiono kie okazis la kongreso en la proksima pasinteco. Por 2020 la Estraro invitas kaj Eŭropajn kaj ekster-Eŭropajn urbojn kandidatiĝi.

La kandidataj urboj prefere havu aktivan kaj harmonian movadon, malmultekostajn kaj taŭgajn kongresajn ejojn, bonan infrastrukturon (urban transporton, manĝejojn, hotelojn, gastejojn k.a.), apogon de la lokaj instancoj kaj registaro, kaj ili estu turisme allogaj kaj facile atingeblaj.

La limdato por sendi la kandidatiĝojn estas la 15-a de januaro 2017.

Reprezentanto de la Centra Oficejo de UEA devas viziti la kandidatajn urbojn por kontroli la lokajn kondiĉojn kaj raporti pri tio al la Estraro de UEA. Tiuj vizitoj estas plene financataj de la invitantaj urboj kaj la vojaĝoj okazu ĝis junio 2017.

Pliaj detaloj legeblas ĉe: http://uea.org/teko/regularoj/kongresa_regularo

La kandidatiĝojn, kaj eventualajn demandojn, bonvolu sendi al la Ĝenerala Direktoro de UEA (<nomo@de.la>direktoro@co.uea.org) kaj al la Konstanta Kongresa Sekretario (<nomo@de.la>kongresoj@co.uea.org) aŭ al la poŝta adreso de la Centra Oficejo de UEA.

Gazetara Komuniko de UEA, n-ro 648 (2016-11-18)

Pri daŭripova turismo en Seulo

Laŭ decido de la Estraro de UEA, la 102-a Universala Kongreso de Esperanto traktos la temon Turismo kaj evoluo: vojoj al daŭripovo. Tiun elekton inspiris la decido de Unuiĝintaj Nacioj (UN), nomi la jaron 2017 la Internacia Jaro de Daŭripova Turismo por Evoluigo.

Continuar lendo Pri daŭripova turismo en Seulo

Postkongresa Vojaĝo

Partopreni en UK estas ĉiam bona oportuno ekkoni la urbon de la UK kaj – por la eksterlandanoj – la kulturon de la koncerna lando. Krome la LKK (Loka Kongresa Komitato) organizas ekskursojn, tiel ke oni povas ekkoni aliajn urbojn kaj regionojn de tiu lando. Oni povas ankaŭ profiti de la okazo por fari individuajn vojaĝojn.

Evidente necesas mono por fari tion. Multaj esperantistoj bedaŭrinde ne…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)