Internacia Tago de la Demokratio

“Civila socio estas la oksigeno de la demokratio. Civila socio agas kiel ktalizanto por socia progreso kaj ekonomia kresko. Ĝi plenumas kritan rolon subtenante la registaron respondecan, kaj helpas reprezenti la diversajn interesojn de la loĝantaro, inkluzive ĝiajn plej vundeblajn grupojn.”
Ĝenerala Sekretario de UN Ban Ki-moon.
“Civil society is the oxygen of democracy. Civil society acts as a catalyst for social progress and economic growth. It plays a critical role in keeping Government accountable, and helps represent the diverse interests of the population, including its most vulnerable groups.”
Secretary-General Ban Ki-moon.

Internacia Jaro de Lumo

En la jaro 2013, la asembleo de Unuiĝintaj Nacioj deklaris, ke la jaro 2015 estos la Internacia Jaro de Lumo kaj de Teknologioj bazitaj je Lumo. Tio estas tutmonda iniciato, kiu celas elstarigi la gravecon de lumo kaj optikaj teknologioj en la ĉiutaga vivo de homoj, kio estas grava por la estonteco kaj progreso de socioj, ĉie. Ĝi havas precipe edukan celon en tempo, kiam energio estas konsiderata strategia kampo por agrokulturo, komunikado kaj sano. Lumo do konsistigas veran sciencan fakon pro sia vasta influo en kulturo, ekonomio kaj politiko. Kune kun UNESKO, diversaj aliaj registaraj kaj neregistaraj organizoj apogas tiun proklamon.

Fotoniko estas unu el la modernaj subsciencoj en tiu kampo. Ĝi okupiĝas pri generado, kontrolado kaj…

Legu pli kaj aŭskultu … ESPERANTA RETRADIO

Tago de la Gepatra Lingvo

MESAĜO DE IRINA BOKOVA POR LA TAGO DE LA GEPATRA LINGVO

Tago de la Gepatra Lingvo, 21 februaro 2014

Mesaĝo de s-ino Irina Bokova, Ĝenerala Direktoro de Unesko

Inkluziva edukado per kaj dank’ al lingvoj – lingvoj gravas

2015 estas la 15-a datreveno de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo – ĝi estas ankaŭ decida jaro por la internacia komunumo kiel la datlimo de la Jarmilaj Evoluigaj Celoj, kiam la landoj devas difini novan tutmondan agadplanon pri daŭripova evoluo.

En la fikso de la agadplano post 2015 devas prioritate esti la antaŭenigo de kvalita edukado por ĉiuj – plilarĝigo de la alireblo, certigo de egaleco kaj inkluziveco, antaŭenigo de edukado por monda civitaneco kaj daŭripova evoluo. Edukado en la gepatra lingvo estas esenca por atingi tiujn celojn – por faciligi la lernadon kaj subteni la kapablojn legi, skribi kaj kalkuli. Por progresi en ĉio tio, la akcento devas esti pli forta sur la formado de instruistoj, la reellaboro de instruprogramoj kaj la kreado de adekvataj lerno-medioj.

Unesko strebas al tiuj celoj en la tuta mondo. En Sud-Ameriko, helpe de la Fonduso de UN por Infanoj, Unesko antaŭenigas la inkluzivan edukadon per interkultura, dulingva aliro, por inkludi kaj indiĝenan kaj ne-indiĝenan kulturojn. Samkiale la regiona oficejo de Unesko en Bankoko, Tajlando, por Edukado en Azio kaj Pacifiko laboras por pli profunde komprenigi la esencon de la plurlingva edukado bazita sur la gepatra lingvo, en kaj ekster la regiono. La gepatralingva edukado estas fundamenta kondiĉo por altkvalita lernado – estas ankaŭ grave subteni la multlingvecon kaj respekton al lingva kaj kultura diverseco en socioj, kiuj rapide transformiĝas.

Ekde la jaro 2000 okazis grandega progreso por atingi la celojn de Edukado por Ĉiuj. Hodiaŭ ni devas rigardi antaŭen por realigi neatingitajn celojn kaj alfronti novajn defiojn. La Internacia Tago de la Gepatra Lingvo estas la okazo por ni ĉiuj levi la flagon por la graveco de la gepatra lingvo por ĉiuj fortostreĉoj en edukado, por plialtigi la kvaliton de la lernado kaj por inkludi la ekskluditojn. Ĉiu knabino kaj knabo, virino kaj viro devas posedi la rimedojn por plene partopreni en la vivo de sia socio – tio estas baza homa rajto kaj forta rimedo por la daŭripoveco de ĉiu evoluo.

Irina Bokova

Trad. Stefano Keller, estrarano de UEA pri eksteraj rilatoj

– –

Legu pli pri la temo en la retejo pri Lingvaj Rajtoj, kun afiŝo, artikoloj, videoj k.a. materialoj.