Vintra promenado en Londono

Turismi helpe de gvidlibro ne tiom amuzas mian kunulinon kaj min. Ni preferas memmalkovri vidindaĵojn, historiajn aŭ modernajn lokojn kaj emocie surpriziĝi pri la malkovroj. Ni neniam faras liston de nepre vizitendaj lokoj, laŭopinie de gvidlibroj aŭ retejoj. Ni kvazaŭ petas de la nekonata ĉirkaŭaĵo surprizi nin!

Antaŭ preskaŭ 20 jaroj, dum vojaĝo al alia kontinento, unuafoje …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

 

Kiel la glora Sidney Hall kaptis la magiiston

Ĉion ĉi legis en ĵurnalo la glora Sidney Hall, amerika detektivo, li enpensiĝis profunde kaj decidiĝis mem provi kapti la magiiston. Li do alivestis sin je milionulo, enpoŝigis revolveron kaj veturis en Eŭropon.

Kiam li ĉi tien venis, tuj prezentis sin al la polica prezidanto. Tiu ĉion klarigis al li, kiel ili ĉasis la magiiston, kaj finis: “Laŭ ĉio ĉi estas jam tute neeble starigi la krimulon antaŭ la tribunalon.”

Sidney Hall ekridetis: “Antaŭ ol pasos kvardek tagoj …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Vroclavo – la eŭropa ĉefurbo de la kulturo 2016

En mia malgranda lando (komparante Pollandon al Brazilo ekzemple) eĉ la distanco de 500 kilometroj estas jam sufiĉe granda por atingi. Ĝuste tian vojon mi devis venki forveturante Vroclavon, la ĉijaran t.n. eŭropan ĉefurbon de la kulturo. Mia celo estis ne nur pli bone ĉirkaŭrigardi la urbon mem, sed ĉefe viziti kelkajn muzeojn tie, kio estis la deziro de mia arte kapabla edzino.

Do ni ambaŭ, per la aŭtomobilo stirata de mi mem, tuj post la fino de mia vendreda labortago ekveturis el mia Gdynia. Malgraŭ ke mi elektis…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Postkongresa Vojaĝo

Partopreni en UK estas ĉiam bona oportuno ekkoni la urbon de la UK kaj – por la eksterlandanoj – la kulturon de la koncerna lando. Krome la LKK (Loka Kongresa Komitato) organizas ekskursojn, tiel ke oni povas ekkoni aliajn urbojn kaj regionojn de tiu lando. Oni povas ankaŭ profiti de la okazo por fari individuajn vojaĝojn.

Evidente necesas mono por fari tion. Multaj esperantistoj bedaŭrinde ne…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

Dum nur 39 tagoj al Marso

Plej granda malhelpo por vojaĝo al Marso estas la longa distanco. Kosmonaŭtoj devus pasigi jarojn en la kosmo. Usona firmao volas ŝanĝi tion. Ĝiaj kosmoŝipaj motoroj enorme mallongigos la flugotempon. Ĉu la misio al Marso staras antaŭ trarompo?

La kunhoma vojaĝo al Marso estas revo de la homaro. Ke ĝi ankoraŭ ne estas realigita, pri tio kulpas ĉefe…

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)