Omaĝe al Vintra Sezono en Suda Hemisfero

 vintro
La vintro
Proksimiĝu, kunulino de mia vivo!  Alproksimiĝu kaj ne permesu, ke la neĝaj spiroj disigu niajn korpojn. Sidiĝu apud mi ĉe jena fajrujo, ĉar la fajro estas bongusta frukto de la vintro.
Raportu al mi la venontaĵoj de la  jarcentoj, ĉar miaj oreloj estas lacigataj de la veado de la ventoj kaj la lamentado de la elementoj.

Riglu la pordon kaj la fenestrojn, ĉar la aspekto de la kolerema ĉielvizaĝo malgajigas mian animon, kaj la rigardo de la urbo, – kuŝanta kvazaŭ nekonsolebla patrino – sub la neĝtavoloj, – sangigas mian koron.Enverŝu oleon en la lampon, ho kunulino de mia vivo!, ĉar ĝi preskaŭ estingiĝas, kaj metu ĝin apud vin por ke  mi vidu tion, kion la nokton skribis sur via vizaĝo…Alportu la vinujon. Ni trinku kaj rememoru la tagojn de la vinberpremado.Alproksimiĝu! Proksimiĝu al mi, amantino de l’animo mia, ĉar la fajro estingiĝis kaj la cindro  tutkovris ĝin… Brakumu min, ĉar la lampo jam senlumiĝis kaj ĝin venkis la senlumeco…Niaj palpebroj tropeziĝis pro la ebrieco de la jaroj…Rigardu min per okuloj ombrumitaj de la dormemo…Ni reciproke nin ĉirkaŭprenu, antaŭ ol nin ĉirkaŭpremos la malvekiĝo…Kisu min, ĉar la neĝo jam invadis ĉion, escepte viajn kisojn…

Ha, amatino mia, kiel profundega estas la maro de la dormo!

Ha! kiel malproksima estas la aŭroro en ĉi tiu mondo!

(Kalil Ĝibran’)

Kontribuo de Kelli (PMA)

Kion ni rakontu al niaj infanoj?

Ĉe la UEA kongreso en Kopenhago oni prezentis tradukon en Esperanton de germana libreto, „Kie ni povas trovi Dion?“. La verkisto, Michael Schmidt-Salomon, filozofo kaj humanisto, aldonis subtitolon kiu dediĉis la libron ne nur al infanoj sed al „ĉiuj kiuj ne akceptas trompojn“.

En Germanio la libro okazigis multan intereson sed ankaŭ akrajn polemikojn. Oni eĉ klopodis subpremi la libron,…

Daŭre legu kaj aŭskultu ĉe… ESPERANTA RETRADIO

Lerneja Progreso

La patro petas al la filo:

– Joĉjo mi volas scii pri viaj  lernejaj notoj. Montru al mi la informilon!
– Ĝi ne estas kun mi!- respondas la knabo.
– Kial ?
-Ĉar mia amiko petis ĝin por ektimigi siajn gepatrojn.
​Kunlaboro de Roze (PMA)​
Programo Mia Amiko: http://esperanto.brazilo.org
Twitter: @MiaAmiko


Postado por Blogger no KURIOZA KAJ GAJA em 6/21/2015 11:15:00 PM

El la rakonto “Esperanto” de Amos Oz

Elektitaj pecoj de la verko

En mia antaŭa sonartikolo mi priskribis mian sperton pri la traduko de la rakonto “Esperanto” el la kolekta libro “Inter amikoj” de la mondkonata israela verkisto Amos Oz.
Jen nun kelkaj elektitaj pecoj de tiu novelo.

————-
{Komenco:} La najbarino de Marteno Vandenberg, Osnat, eniris antaŭ la vesperiĝo por viziti lin. Enmane ŝi portis pleton kun telero kovrita per alia telero kaj taso kovrita per subtaso. Marteno vivis sola kaj suferis pro malsano de la spirvojoj, kiun li ricevis pro troa fumado.

Li estis homo obstina kaj sciema, maldika, lia hararo griza kaj bukla estis dura kiel ferdrato…

Daŭre legu kaj aŭskultu ĉe… ESPERANTA RETRADIO

Gramatikero

KOMPARATIVO (supereca/ malsupereca)

Grau de comparação, pelo qual se modifica um adjetivo ou advérbio.

1.Supereca komparativo

Para demonstrar que um objeto ou ser possui, comparado a outro objeto ou ser, uma qualidade em maior intensidade (expressa por pli…ol).

– Lakto estas pli nutra, ol vino. (Leite é mais nutritivo do que vinho.)

– Mi havas pli freŝan panon, ol vi. (Tenho um pão mais fresco do que você.)

– Pasero kaptita estas pli bona, ol aglo kaptota. (Um pardal capturado é melhor do que uma águia a ser capturada.)

– Lia lipharoj estas pli grizaj, ol lia vangharoj. (Os fios do bigode dele são mais brancos do que os da barba.)

–  Katarina estas pli diligenta, ol Maria. ( Catarina é mais aplicada do que Maria.)

  1. Malsupereca komparativo

Para demonstrar que um objeto ou ser possui, comparado a outro objeto ou ser, uma qualidade em menor intensidade (expressa por malpli…ol):

– La testudo estas malpli rapida ol la leporo. (A tartaruga é menos rápido do que a lebre.)

– Hodiaŭ malpli malvarmas ol hieraŭ. (Hoje faz menos frio do que ontem.)

– Li estas malpli inteligenta, ol mia patro. (Ele é menos inteligente do que meu pai.)

– Mia frato estas malpli aĝa, ol mi. (Meu irmão é menos idoso do que eu.)

– Tiu tago estas malpli bona ol la neluma vintra tago en norda lando. (Esse dia está pior do que um dia escuro de inverno em um país do norte.)