Nova koncepto por eviti rubon

Espero fariĝas vero: Entreprenoj kreas produktojn kiuj ne postlasas rubon. Domoj, T-ĉemizoj, tapiŝoj – ilia materialo estas komplete ĝisfunde reciklebla.

Kio fariĝos el la seĝo kiun ni portas al rubkolektejo? Aŭ el la tapiŝo kiun ni ŝiras el la nove meblita loĝejo? Ne multe. La multekosta materialo plej ofte estos perdita.

Sed eblas aranĝi plej multajn produktojn ĉe la produktado tiel ke ili estas komplete recikleblaj – kaj ne postlasos ĉe tio eĉ ne la plejetan rubon. Tion almenaŭ asertas la movado “de lulilo al lulilo” C2C (cradle to cradle).

Ĝi konsideras la fluon de materialoj de niaj merkatoj kiel fermitan cirkulan sistemon….

ESPERANTO RETRADIO

Himalaja Renkontiĝo 2015

HimalajaRenkontigo2015

Sukcese Okazis 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo en Nepalo

 La 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo okazis de la 26-a de februaro ĝis la 8-a de marto 2015.  En ĝi partoprenis entute 41 esperantistoj,  kaj simila nombro nur parte. La partoprenantoj inkluzivas 11 personojn el Brazilo, 5 el Japanio, 3 el Belgio, 2 el Italio, Po 1 el Rumanio, Danio, Svislando, Bulgario, Svedio, Tajvano, kaj Nederlando;  ĉiuj aliaj estis nepalanoj. La ĉi-jara celo de la programo  estis konigi Nepalon pere de la lingvo, Esperanto.  NEspA, kun granda tumulto ekde ĝia ekzisto pasis 25 jarojn. Ni celebradas nun la arĝentan jubileon kun diversaj programeroj. Ĉi-jara programo komenciĝis per tiu ĉi historia 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo kaj aperigo de la revuo “Montejo”. Ni planas daŭrigi esperantajn agadojn dum la tuta jaro por festi jubileon.

Continue lendo Himalaja Renkontiĝo 2015

Pola Radio: Vendreda Elsendo

En la 423-a, E E-elsendo ĉe www.pola-retradio.org ni proponas felietonon el la ciklo pri konindaj poloj, 9-persona Ulm-familio, kiu per sia vivo pagis la klopodojn savi judojn kontraŭ certa germana ekstermo dum la 2-a mondmilito. La komenca kulturoniko alportas informojn pri Krakovo kaj Vroclavo en la Pariza Libroforio kaj pri nova centro de la japana sporto kaj kulturo en Lodzo. E-komunume ni referencas al la pasonta dimanĉe Monda Tago de Akvo kaj Esperantlingva mesaĝo tiuokaze de Ligo de Bona Volo: http://www.paivanetto.com/index.php/esp/artigo?cm=98816&cs=100&utm_source=Personal&utm_medium=email&utm_campaign=expansao. Ĉu nur du aŭ eble tri orienttimoranoj povos gasti dum la someraj E-eventoj en Eŭropo? Jen la sekva temo kaj fine informo pri la plej nova libro de HORI Jasuo el Japanio kun poemoj pri la lasta granda katastrofo en ĉi tiu lando. Fine aŭdiĝas Leterkesto. La kulturkronikaj informoj kaj la felietono estas paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj en la rubrikoj Novaĵoj kaj Felietonoj. Printempon ni bonvenigas en la akompano de samtema kanzono de Miŝo Zdravev.

Gramatikero: NENIU

NENIU

  1. Pronome indefinido, que mostra a inexistência ou ausência de algo ou alguém:

– Tiu nekonata lando, el kiu neniu plu revenas. (Aquele país desconhecido, do qual ninguém mais volta.)

Neniun ni renkontis. (Não encontramos ninguém.)

– Mi konas neniun en la urbo. (Não conheço ninguém na cidade.)

– Kiu samtempe ĉasas du leporojn, kaptas neniun. (Quem caça duas lebres ao mesmo tempo, não captura nenhuma.)

Neniu el miaj invititoj  alvenis. (Nenhum dos meus convidados chegou.)

– Inter tiom da libroj neniun mi povas elekti. (Entre tantos livros, não posso escolher nenhum.)

  1. Pronome adjetivo, com o mesmo significado:

 Neniu sanktulo estas sen makulo. (Nenhum santo é imaculado.)

– Sur la tuta tera globo neniu kreaĵo estas por mi tiel abomena, kiel araneo. (Em todo o globo terrestre nenhuma criatura é tão abominável para mim, como a aranha.)

Neniun helpanton plu mi deziras. (Não desejo mais nenhum auxiliar.)

– Ho ve, nun mi plu havas neniun ĉevalon. (Oh, ai de mim,  não tenho mais nenhum cavalo.)

– Mi prenis neniun libron el la biblioteko. (Não tirei nenhum livro da biblioteca.)

Nota: Nenia / Neniu

O final “-a” mostra qualidade ou espécie, enquanto o final “-u” mostra identidade. Entre nenia e neniu há, algumas vezes, apenas uma pequena diferença, que não é importante e não compromete a compreensão:

– Ĉu ekzistas nenia loko en la mondo, kie mi povus ion ellerni?

– Ĉu ekzistas neniu loko en la mondo, kie mi povus ion ellerni?

Com frequência, a diferença entre o final “-u” e o final “-a” é responsável pelo uso ou não do artigo “la”:

– Ĉu vi vidis la ĉambriston aŭ la kuiriston? –Neniun serviston mi vidis. (Você viu  o camareiro ou o cozinheiro? – Nenhum servidor eu vi.)

Quem está perguntando quer saber sobre dois indivíduos conhecidos.

– Ĉu vi vidis ĉambriston aŭ kuiriston? – Nenian serviston mi vidis.(Você viu um camareiro ou um cozinheiro? – Nenhuma espécie de servidor eu vi.)

Quem pergunta quer saber sobre duas espécies de servidores. Quem responde, diz não ter visto nenhum servidor: nem um camareiro, nem um cozinheiro, nem outro servidor qualquer.

Vizitu la blogon: GRAMATIKERO