Ni iru al la plaĝo

„Ni iru al la plaĝo” mi kiel infano devis peti (longe kun ripetemo) mian patron, kiam alvenadis laŭvicaj sunaj dimanĉoj dum somero. Fakte por ni infanoj, kiuj pasigis sian infanaĝon sur najbaraj kortetoj, pli facile estis bani sin en lada kuvo kun varma akvo ol veturi al la maro, kiu troviĝis apenaŭ kvin kilometrojn de nia dometo. Sed mia patro nur dum la liberaj de la laboro dimanĉoj povis preni min kaj miajn tri fratojn al la maro. Alia okazo por ĝui la akvon estis proksime fluanta rivereto, en kiu ni klopodis plialtigi la nivelon de la akvo konstruante akvobaraĵojn. Tiam eblis eĉ uzi mem konstruitajn flosojn dum niaj ludadoj. Laŭvica specialaĵo por ĉiu infano estis tiam vadado en flakoj, kiuj abundis post varmaj pluvoj, ĉar la flakoj facile ekestadis en nia ĉirkaŭaĵo sur sablaj (tiam plej ofte) vojoj. Tia estis…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO

Kvar kompare novaj religion kaj Esperanto

Kelkaj el tiuj brazilanoj, kiuj scias ion pri Esperanto, pensas, ke la internacia lingvo estas ligita al Spiritismo. Ĉu strange? Ne. Spiritismo (specife tiu fondita de la franco Allan Kardec) estas sufiĉe grava en Brazilo (pli ol en aliaj landoj), kaj la Spiritisma Federacio forte apogas Esperanton: ĝi ofertas kursojn kaj eldonas multajn spiritismajn librojn en Esperanto.

Tion mi scias ekde multaj jaroj. Sed  nur iom post mia esperantiĝo fine de 2013 mi eksciis, ke tri aliaj relative novaj religioj (aŭ religiaj movadoj) apogas nian lingvon: Bahaismo, Oomoto kaj Ŭonbulismo.

Ĉar mi opinias sciinde, kiu kaj kiuj organizaĵoj apogas Esperanton, mi prezentas nun etajn…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO

Libro liberigas

En negranda urbo Hortolândia, en la ŝtato San-Paŭlo, Brazilo, komenciĝis antaŭ iom da tempo interesa projekto rilate la restadon de krimuloj en karcero. Se temas pri evidente nedanĝeraj homoj, kiuj faris ne tre gravajn krimojn (ĝenerale ŝtelojn aŭ portadon de drogaĉoj), kaj bone kondutas, tiam ili povas ricevi mallongigon de sia tempo en la karcero. Por tio necesas montri laborkapablon, pacemon kaj … legadon! Jes, legadon de libroj!

Iniciatis la aferon pedagogiistino Elisandre Oliveira,  kaj la programo nomiĝas ´Legado liberigas´. Ĝi konsistas en semajnaj kunvenoj de…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO

Vizito al la smeralda insulo

Kiam mi antaŭnelonge vizitis Irlandon, mi miris ke mi ekmemoris multajn rakontojn kaj kantojn kiujn mi audis kiel infanino de mia avino. Kiel lerta rakontantino, ŝi elvokis viglan bildon de la propra infaneco en lando kiu estis subpremita dum generacioj pere de anglaj regantoj, kiuj celkonscie forpeladis la irlandanojn de iliaj kampoj, senigante ilin je iliaj rajtoj kaj tradicioj, subpremante ilian lingvon kaj farigante daŭran mizeron.

Mi avide aŭskultis la rakontojn de mia avino pri la “Granda Domo” proksime al ŝia vilaĝo (tiel oni kutime nomis la luksajn loĝejojn de la bienuloj).  La angla-irlanda posedanto proponis eduki ŝin kune…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO

Staradi ĉe pupitro en oficejo

Iomete da sporto ne solvas la problemon: La moderna homo tro multe sidas kaj per tio endanĝerigas sian koran sanon.

Sano povas esti streĉa. Ja la tuta mondo parolas pri tio kiom gravas malrapidiĝo, sufiĉe da ripozaj fazoj kaj la ĝusta balancado inter laboro kaj la cetera vivo. Sed aliflanke ne estu tro da malstreĉiĝo, almenaŭ ne sidante. Nome nuntempe sidado estas konsiderata malbona. Ĝi estas kvazaŭ la nova fumado kaj povas fariĝi sufiĉe danĝera.

Aŭstraliaj kuracistoj same argumentas kaj alarmigas la sankonscian popolon:…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO