Ĉu sendefendiĝo de Eŭropo?

La temo de la hodiaŭa sonartikolo estas laŭ mi grava, ĉar ĝi estas demando, ĉu la fenomeno pri grandskala miksiĝo de la nacioj sur la t.n. malnova kontinento favoras la pacan kunvivadon aŭ eble estas kelka minaco por ĝi?

En 1990 aperis demografia prognozo de UNO koncerne la malnovan EU, kies aŭtoroj pruvis, ke la socioj de ĝiaj tiamaj 15 membroj ĉiam pli rapide maljuniĝas kaj se Unio volas teni la socialajn privilegiojn sur la sama nivelo, dum la plej proksimaj 50 jaroj ĝi devas venigi 100 milionojn da laborantoj. De tiu momento al Eŭropo alvenas do reprezentantoj de diversaj nacioj, kaj tre signifagrade – de kelkaj variaĵoj de Islamo, kio eble pli gravas – de ĝiaj pli radikalaj frakcioj. Tio povas esti minaco por eŭropanoj, kaj eble ne nun sed estonte ili volos konverti la „malfidelulojn” al sia kredo.

Legu pli kaj aŭskultu ĉe …. Esperanta Retradio

Statistiko pri LILLA 100ª Kongreso

FINA STATISTIKO DE LILLO: 2698 ALIĜINTOJ EL 80 LANDOJ

 

Laŭ la definitiva statistiko, al la 100-a Universala Kongreso de Esperanto en Lillo aliĝis 2698 kongresanoj el 80 landoj. Sekve ĝi fariĝis la plej granda UK de post tiu en Berlino en 1999, kiu altiris 2712 aliĝintojn. En la historia statistiko de ĉiuj UK-oj, Lillo atingis la 14-an lokon, tuj post Berlino. La nombro de landoj (80) estas rekorda.

Kvarono de la aliĝintoj, sume 724, venis el la kongreslando Francio. Kun 200 aliĝintoj la duan lokon okupis Germanio. Pli ol 100 aliĝojn liveris ankaŭ Japanio (171), Brazilo (124) kaj Pollando (115), sekvataj de Belgio (95), Ĉinio (95; inkluzive de 1 el Honkongo kaj 6 el Tajvano) kaj Italio (89).

Kun minimume 20 kongresanoj reprezentiĝas en la statistiko Nederlando (79), Britio (59), Korea Respubliko (57), Hispanio (56), Rusio (51), Svislando (50), Ĉeĥio (49), Hungario kaj Usono (po 48), Danio (43), Finnlando (41), Litovio kaj Svedio (po 38), Irano (28), Kanado, Meksiko kaj Slovakio (po 26), Norvegio (22) kaj Ukrainio (20).

ALIĜADO AL LA 101-A UK EN NITRO KOMENCIĜIS

La 101-a UK en la slovaka urbo Nitro (23-30 julio 2016) akceptis la unuajn aliĝojn dum la 100-a UK en Lillo, kie ĉiu kongresano trovis aliĝilon en sia kongresa sako. La papera aliĝilo estos dissendita kun la septembra numero de la revuo Esperanto kaj eblas peti ĝin, ankaŭ grandkvante, de la Centra Oficejo de UEA aŭ elŝuti ĉe la kongresa retejo. Plej facile tamen oni povas aliĝi per la reta aliĝilo.

La aliĝkotizoj restas samaj kiel jam por la tri antaŭaj UK-oj. La plej favorpreza aliĝperiodo daŭros ĝis la 31-a de decembro 2015. La kotiztabelo troviĝas en la papera aliĝilo kaj en la kongresa retejo.

Informis: Osmo Buller (UEA) per Gazetara Komuniko de UEA.

Declaração sobre o Esperanto

1905-UK-BulonjoEm 1905, durante o primeiro congresso de Esperanto, em Boulogne-sur-mere, o movimento de divulgação da língua já estava com 18 anos de vida.  Estruturalmente, o Esperanto já era uma língua escrita bem estruturada e amadurecida, exatamente nesse congresso, o Esperanto se tornou uma língua falada entre muitos estrangeiros, que a utilizou de forma clara e sem dificuldades de expressão pela primeira vez. Tornou-se assim uma língua viva na sua plenitude. Nesse contexto, surgiu a “Deklaracio pri Esperanto”. O documento foi aprovado em 9 de agosto de 1905, com a aprovação de Zamenhof. A declaração sobre a essência do Esperanto definiu a compreensão dos próprios esperantistas sobre o movimento e fixou o Fundamento do Esperanto como base linguística para a língua.

Declaração sobre o Esperanto

Os cincos pontos escritos no documento que definem o objetivo do Esperantismo são:

  1. O Esperantismo é o esforço de divulgar em todo o mundo o uso da língua neutra,que serve para a intercompreensão entre os homens.
  2. Uma língua internacional deve ser uma língua que é perfeitamente viva, artística e que se mostre capaz de atuar em qualquer tipo de relações e o Esperanto tem todas estas qualidades requeridas.
  3. O autor da língua resignou-se sobre todos e quaisquer direitos sobre o Esperanto, doando-o ao mundo.
  4. A base da língua está contida no Fundamento do Esperanto.
  5. É denominado Esperantista toda pessoa que sabe e utiliza a língua.

Lastaj Eldonaĵoj ĉe UEA

Clipboard01

La plej novaj varoj ricevitaj de la Libroservo de UEA


Triesto, inter Karsto kaj Maro, Magiaj itineroj. Elda Doerfler, Geografio, vojaĝoj,Triestas E-Asocio, 2013. “Promengvidilo” tra itala urbo kun longa kaj riĉa historio. Prezo: 15.00 EUR. Pliaj informoj, reta mendilo: http://katalogo.uea.org?inf=1077

Clipboard01

Ruĝa floro / Červona kvìtka, Vasil Eroŝenko, Prozo tradukita, Vadim Karpenko, 2015. Fabelo originale verkita en la japana, poste tradukita en la ĉinan, el kiu ĝi tradukiĝis en Esperanto. El tiu ĉi ĝi estis tradukita en la ukrainan Prezo: 6.00 EUR. Pliaj informoj, reta mendilo: http://katalogo.uea.org?inf=9218

 

Loĝantoj en Brazilo ankaŭ povas mendi ĉe Brazila Esperanto-Ligo.

469ª Elsendo de Pola Retradio

PhotoFunia-1439931919
Maciej Jaskot

 

La komencaj aktualaĵoj en la 469-a E-elsendo ĉe www.pola-retradio.org ligiĝas kun la planoj de la eksterlandaj vizitoj de la pola prezidento kaj atribuita helpo al Grekio. Pri avantaĝoj de filozofilernado fare de gejunuloj informas nia sciencbultena temo. Ĉi-foje nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun Maciej Jaskot traktas lian aktivadon en la unusola altlerneja grupo en Pollando okupiĝanta pri la evoluigaj laboroj rilate al  Referenckadro pri lernado de fremdaj lingvoj. Muzike ni prezentas la kanton de Daimi el Kubo pri la Lilla UK.  La tekstoj de aktualaĵoj kaj de la scienca temo estas paralele aŭdeblaj kaj legeblaj en la unuopaj rubrikoj de nia paĝo. Ankaŭ la interparolo kun Maciej Jaskot estas   aŭdebla aparte en la rubriko „Antaŭ la mikrofono”.

E_elsendo el la 18.08.2015