Esperanta Retradio: Regado de plimulto?

Esperanta Retradio

Samkiel la tuta Eŭropo ankaŭ mia lando fieras pro la demokrata sistemo. En la sistemo – kiel vi scias – regas plimulto. Tamen ĉu vere? Verdire komence jes, ĉar la plimulto dum t.n. balotoj elektas siajn reprezentatntojn t.e. malplimulton. La malplimulto kreas deputitaron t.e. decidan aŭtoritaton, kiu en kelkaj landoj nomiĝas parlamento. Sed en tiu sistemo plej ofte ekzistas ankaŭ registaro, kiu estas ankoraŭ pli granda malplimulto de gravuloj nomataj ministroj t.e. la plenuma aŭtoritato.

Do kiamaniere post balotoj okazas la regado de la plimulto, al kiu apartenas ĉiuj civitanoj t.e. ni? Efektive tia regado okazus kondiĉe, ke ĉiu elektita parlamentano kaj ministro de la…

Legu kaj aŭskultu  la tuton ĉe…  Esperanta Retradio.

edukado.net: Sesa Interlingvistika grupo en Poznano

edukado.net → / Novaĵoj

La sesa interlingvistika grupo sukcese kaj bonetose daŭrigas siajn studojn en UAM

Inter la 31.01 kaj 06.02.2015 okazis la dua sesio de la aktuala grupo de la Interlingvistikaj Studoj de UAM, en Poznano kun la partopreno de 20 gestudentoj el 24, devenantaj el10 landoj (inter ili 5 brazilanoj). La unuan fojon ili alfrontis ekzamenojn dimanĉe kaj merkrede post diligenta semestra laboro hejme. La internacia partroprenantaro vigle kontribuis al la kurso pri komunikado (gvidata far Ilona Koutny) komparante la diverskulturajn lingvajn kaj nelingvajn komunikadmanierojn.

Daŭriga legado…(ligilo)

Libera Folio: Esperanto en frontpaĝo de Wall Street Journal

La mondfama usona gazeto Wall Street Journal, kun pli ol du milionoj da abonantoj en la tuta mondo, dum mallonga tempo plurfoje raportis pri Esperanto. Unu el la artikoloj eĉ aperis sur la frontpaĝo de la papera eldono. Neil Blonstein, unu el la intervjuitoj, rakontas kiel okazis.

La ĵurnalisto Charles Wells ĉe Wall Street Journal dum mallonga tempo produktis radio-intervjuon (kun Gordon Deal), amuzan gvidadon en Esperanto tra la urbocentro de Novjorko (filmisto: Rob Alcaraz), paperan artikolon pri Pasporta Servo kaj la artikolon “5 uzoj de Esperanto en populara kulturo”. (legu pli ĉe Libera folio)

Banaleco de historiaj eventoj

Esperanta Retradio

Esperanta Retradio.

El miaj klasikaj studoj mi heredis pompan vizion de la historiaj eventoj.  Ĝis nun mi emas konsideri ilin kiel solenajn, oficialajn, ceremoniajn okazintaĵojn,  per kiuj historiistoj prave povas dokumenti la homan historion.

Fakte, ekzamenante pli detale la historiajn eventojn, oni povas malkovri, ke ili  ofte okazis tre banale, kvankam poste ili ricevis honoran lokon en la historia memoro. Jen du ekzemploj.

En la “Imperia Muzeo de Milito” en Londono, mi persone vidis en la v…. (Ligilo)